Selectiecriteria

Radboud Excellence-hoogleraarschap

Een kandidaat voor het hoogleraarschap:

 • is een zeer ervaren toponderzoeker (ERC Advanced, Spinoza, KNAW-lid of vergelijkbaar);
 • is nog actief in het onderzoek en is nog niet gepensioneerd;
 • is een buiten Nederland woonachtige niet-Nederlander zonder eerdere studie- of werkervaring in Nederland;
 • werkt aan een onderzoeksproject dat aansluit bij onderzoek binnen het onderzoeksinstituut van de nominator. De kandidaat levert een bijdrage aan het onderzoeksdomein binnen de Radboud Universiteit of het Radboudumc, en de internationale profilering daarvan;
 • zal minimaal 4–6 weken en maximaal een halfjaar aan de Radboud Universiteit verblijven. Dit laatste kan in 2 × 3 maanden of 3 × 2 maanden, verspreid over een periode van twee jaar.

Radboud Excellence-fellowship

Een kandidaat voor het fellowship:

 • is reeds gepromoveerd bij aanvang van het fellowship, maar niet langer dan acht jaar voor de nominatiedatum. De datum van indiening van het proefschrift kan gelden als promotiedatum. Mocht een kandidaat pas zeer recent gepromoveerd zijn, dan moeten de kwaliteit van het cv, bovengemiddelde prestaties en uitstekende aanbevelingen hiervoor compenseren;
 • is een buiten Nederland woonachtige niet-Nederlander die internationale ervaring heeft en geen eerdere studie- of werkervaring in Nederland heeft opgedaan;
 • verwacht dat hun fellowship zal bijdragen aan een toekomstige carrièrestap, zoals een mogelijk hoogleraarschap.

Selectieoverwegingen

De kwaliteit van de kandidaat en zijn onderzoeksplan moeten blijken uit de ingediende documenten, zoals vermeld in de procedure. Overwegingen voor selectie zijn:

 • De uitmuntendheid van de kandidaat — zoals blijkt uit de nominatiedocumenten.
 • De kwaliteit van de aanbevelingen — zoals blijkt uit de aanbevelingsbrieven.
 • Het innovatieve karakter van het onderzoeksvoorstel — zoals blijkt uit het onderzoeksplan.

De jury streeft ernaar de Radboud Excellence-laureaten te spreiden over verschillende wetenschappelijke domeinen binnen de Radboud Universiteit en het Radboudumc.

Contact

Heb je vragen? Stuur ons een e-mail.