Droneshot Radboud Universiteit campus
Droneshot Radboud Universiteit campus

Campusplan

De ontwikkeling van onze campus.
Tijdsduur
2022 tot 2030
Projecttype
Vastgoed
Organisatieonderdeel
Campus Development

Het campusplan is de vertaling van de campusstrategie in concrete bouw- en renovatieprojecten en programma’s tot 2030. Ook geeft het plan een doorkijkje naar wat verder weg in de toekomst, tot 2040. Hierin staat centraal dat de campus primair een plek is voor onderwijs en onderzoek, met daarnaast diverse vormen van bedrijvigheid, wonen, cultuur en sport.

Ontwikkelprincipes

Voor de ontwikkeling van de campus staan de volgende uitgangspunten centraal: 

  1. Onze campus is inspirerend en verbindend
  2. Onze campus is groen, duurzaam en gezond
  3. Onze campus is open, toegankelijk en veilig
  4. Onze campus is levendig en dynamisch
  5. Onze campus is slim en flexibel
  6. Onze campus is persoonsgericht en sociaal
  7. Onze campus is betaalbaar

De plannen in het kort

Circulaire huisvesting

De faculteit der Letteren en de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen vertrekken uit het Erasmusgebouw en krijgen een nieuwe behuizing op de locatie van het huidige Spinozagebouw. Toekomstige gebouwen zullen zo circulair mogelijk zijn, met zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen en zo min mogelijk eindige bronnen. Voor het nieuwe gebouw van deze twee faculteiten zullen architecten een plan ontwikkelen dat niet alleen voldoet aan functionele eisen, maar ook goed scoort op circulariteit. Dat betekent dat, naast (circulaire) nieuwbouw, het behoud of de gedeeltelijke sloop van het Spinozagebouw tot de mogelijkheden behoort.

Veranderingen aan de oostzijde

Aan de oostelijke kant van de campus verandert er veel. Het Linnaeusgebouw verdwijnt en het Huygensgebouw krijgt op de lange termijn naar verwachting een extra tussenlid met een tweede entree. Tevens wordt bekeken op welke wijze de Heyendaalseweg vergroend kan worden. Hierover vindt afstemming plaats met de gemeente, die eigenaar is van de Heyendaalseweg, en omwonenden. Het streven is om van de hele campus een nog groenere, gezondere en meer biodiverse omgeving te maken.

Campushart

De omgeving Erasmusplein wordt nog meer het levendige hart van de campus, met een ‘ontmoetingscentrum’ op de plek van het huidige Collegezalencomplex en ruimte voor studentenwoningen in de Erasmustoren. De Universiteitsbibliotheek krijgt een ingang aan de zijde van het Erasmusplein en zal zo helemaal bij het campushart gaan horen.

Onderwijs

De gebouwen en het terrein op de campus worden ingericht op basis van behoeftes die mogelijk na de coronapandemie anders zijn dan daarvoor. Duidelijk is dat een apart gebouw met grote collegezalen niet meer terugkeert. Nieuwe gebouwen krijgen collegezalen en onderwijsruimtes, inzetbaar voor het onderwijs van alle faculteiten.

Anticiperen

Het campusplan is richtinggevend en daarmee ook een levend document. De wereld om ons heen is sterk in beweging. Daarom biedt het campusplan ruimte om hierop te anticiperen. Dit betekent niet elk jaar een ander plan, maar wel bijstelling op punten waar inzichten zijn veranderd.

Lopende projecten

Bibliotheek Rechtsgeleerdheid Grotiusgebouw

LED'S GO

In de gebouwen Huygens, Grotius, Universiteitsbibliotheek en Elinor Ostrom wordt de verlichting vervangen door LED-verlichting.

Naar het project

Locatie voor nieuwe huisvesting FdL-FFTR

Huisvesting FdL-FFTR

De Faculteit der Letteren en de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen gaan medio 2027 verhuizen. 

Naar het project

Meer weten? 

Bekijk het uitgebreidere campusplan via het document in dit nieuwsbericht. 

Lees het campusplan

Campusstrategie

campusstrategie