Luchtfoto campus
Luchtfoto campus

LED's GO

Energiebesparing door ledverlichting
Tijdsduur
2023 tot 2025
Projecttype
Vastgoed
Organisatieonderdeel
Projects & Programs

Met de uitvoering van het project LED's GO bespaart de Radboud Universiteit 65% op elektrische energie voor verlichting. In de gebouwen Huygens, Grotius, Universiteitsbibliotheek en Elinor Ostrom/Gymnasion wordt de conventionele verlichting vervangen door duurzame LED-verlichting.

LED-verlichting is veel energiezuiniger dan traditionele verlichting en dat is goed voor het milieu. Het levert echter ook een flinke kostenbesparing op. De energiekosten voor verlichting dalen, en omdat deze duurzame verlichting een veel langere levensduur heeft dan de traditionele verlichting gaan ook de kosten voor onderhoud omlaag. Bovendien biedt de heldere verlichting een aangename (werk)omgeving voor medewerkers, studenten en bezoekers.

Besparing

LED's GO omvat de vervanging van 11.320 armaturen en levert een totale besparing van 1.730.000 kWh per jaar. Deze besparing is vergelijkbaar met het gemiddelde jaarverbruik van 700 huishoudens.

Het energiebeleid van de Radboud Universiteit doelt op 2% absolute energiebesparing per jaar. In het energieprogramma 2021-2024 wordt concrete invulling gegeven aan de ambities voor energiereductie, waaronder maatregelen op het gebied van LED-verlichting.

Uitvoering

De uitvoering van LED's GO omvat de demontage of ombouw van bestaande standaardarmaturen en de plaatsing en aansluiting van de ledarmaturen. Ongeveer dertig procent van de bestaande armaturen kan met een aanpassing geschikt gemaakt worden voor ledlampen. De armaturen die niet geschikt zijn worden vervangen en door uitvoerder Lumeco milieuvriendelijk afgevoerd en gerecycled.

Het project bestaat uit twee fases en de totale uitvoering beslaat ruim twee jaar. Fase 1 wordt in de zomer van 2024 afgerond. De werkzaamheden worden in afstemming met de gebruikers zoveel mogelijk tijdens de normale bedrijfsvoering uitgevoerd. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken is de uitvoering geclusterd per gebouwdeel of -verdieping. Voor onderwijsruimtes geldt dat deze in onderwijsluwe periodes, in het weekend of ’s avonds aan de beurt zijn. De gebouwbeheerder informeert gebruikers vooraf over de planning van de werkzaamheden in specifieke ruimtes. 

 

QuBar

Huygens

 • Uitvoering: april - oktober 2023
 • Aantal te vervangen armaturen: 4660  
 • Besparing per jaar: 900.000 kWh
Bibliotheek Rechtsgeleerdheid Grotiusgebouw

Grotius

 • Uitvoering: juli - september 2023
 • Aantal te vervangen armaturen: 1861
 • Besparing per jaar: 175.000 kWh
Elinor Ostromgebouw

Elinor Ostrom / Gymnasion

 • Uitvoering: december 2023 - februari 2024
  Onderwijsruimtes: juli - augustus 2023
 • Aantal te vervangen armaturen: 2107
 • Besparing per jaar: 350.000 kWh
Studerende mensen in de universiteitsbibliotheek

Universiteitsbibliotheek

 • Uitvoering: april - mei 2024
 • Aantal te vervangen armaturen: 2692
 • Besparing per jaar: 305.000 kWh
Europese subsidie voor verduurzaming campusgebouwen

Vanuit de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) ontvangt de Radboud Universiteit een tegemoetkoming in de kosten van deze verduurzaming van campusgebouwen. Het project Led’s Go voldoet aan de gestelde voorwaarden.