Studenten in een collegezaal met laptops open
Studenten in een collegezaal met laptops open

Digitalisering in het onderwijs

Binnen de Radboud Universiteit lopen verschillende digitaliseringprojecten. Deze projecten hebben als doel de kwaliteit van ons onderwijs en de ICT-voorzieningen voor het onderwijs te verbeteren.

Aanbesteding nieuw digitaal portfolio

Het huidige digitale portfolio in Brightspace biedt niet langer de gewenste functionaliteiten die opleidingen nodig hebben. De universiteit is daarom een project gestart met als doel een nieuwe leverancier te vinden.

Lees meer

Vervanging van toetssoftware Cirrus

De huidige toetssoftware Cirrus voldoet niet langer aan de kwaliteitseisen van de Radboud Universiteit. Er is daarom een Europese Aanbesteding gestart met als doel een nieuwe leverancier te vinden.

Lees meer

Curriculuminformatiesysteem

De Radboud Universiteit start met de voorbereiding van een aanbesteding van een curriculuminformatiesysteem (CIS). In dit systeem kan informatie gebundeld worden die van belang is voor een goed doordacht curriculum, zoals eindtermen, leerdoelen en leeractiviteiten die vastgelegd moeten worden in Onderwijs- en Examenreglementen, Osiris en studiegidsen. 

Lees meer

Contact

De projecten worden uitgevoerd door de divisies Academic Affairs en Information and Library Services in samenwerking met de faculteiten.

Heb je vragen of wil je meer weten over een van de projecten? Neem dan contact op met de contactpersoon die bij het project vermeld staat.