Project Curriculuminformatiesysteem

Tijdsduur
1 maart 2024 tot 31 december 2024
Projecttype
ICT
Organisatieonderdeel
Academic Affairs, Innovation & Projects

Aanleiding

Bij het opzetten van een nieuwe opleiding en het (her)ontwikkelen van een curriculum wordt veel informatie verzameld en uitgewisseld. Denk hierbij aan eindtermen, leerdoelen en leeractiviteiten die vastgelegd moeten worden in Onderwijs- en Examenreglementen, Osiris en studiegidsen. Deze informatie wordt nu nog veelal versnipperd of onvolledig opgeslagen, waardoor geen compleet beeld van een curriculum kan ontstaan. De Radboud Universiteit start met de voorbereiding van een aanbesteding van een curriculuminformatiesysteem (CIS), waarin onderwijsontwikkelaars, docenten en roosteraars samenwerken aan de (her)ontwikkeling van curricula.

Aanpak en planning

De projectgroep gaat in samenwerking met faculteiten en diensten van de Radboud Universiteit behoeften en wensen ophalen die naar voren komen in de voorbereidingen voor curriculumherzieningen. Dit gebeurt in sessies met faculteiten en diensten (april/mei) en universiteit brede sessies (najaar). In dit traject neemt de projectgroep ook de geleerde lessen mee uit de pilotprojecten van ‘Een Slimmer Collegejaar’.

Samen leidt dit tot een business case en haalbaarheidsstudie ter voorbereiding op de aanbesteding van een nieuw informatiesysteem. De verwachting is dat eind 2024 een besluit wordt genomen over een mogelijke aanbesteding.

Contact

Wil je meer weten over het project Curriculum Informatiesysteem (CIS) of meedenken, neem dan contact op met projectleider Dianne Akkerhuis (dianne.akkerhuis [at] ru.nl).