Een student met een koptelefoon op achter een computer in het Comeniusgebouw.
Een student met een koptelefoon op achter een computer in het Comeniusgebouw.

Vervanging toetssoftware

Tijdsduur
1 januari 2023 tot 1 september 2024
Projecttype
ICT
Organisatieonderdeel
Education Support

Aanleiding

Digitaal toetsen heeft in korte tijd een enorme gevlucht genomen bij de Radboud Universiteit: jaarlijks worden zo’n 100.000 toetsen digitaal afgenomen. Zulke aantallen vragen om goede functionaliteit, een hoge betrouwbaarheid van de software en een leverancier die uiterst zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens. Het contract met de huidige leverancier Cirrus loopt af en een nieuwe aanbesteding is noodzakelijk. 

Aanpak

Na zorgvuldige voorbereiding in samenspraak met de faculteiten is onlangs een Europese Aanbesteding gestart met als doel een nieuwe leverancier te selecteren voor digitale toetssoftware. Naast een groot aantal functionele, technische en wettelijke eisen (AVG), zijn functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid belangrijke beoordelingscriteria voor de nieuwe software. Deze worden in de derde week van april beoordeeld door verschillende panels met daarin vertegenwoordigers (docenten, studenten en facultair coördinatoren digitaal toetsen) vanuit de faculteiten. Als alles volgens plan verloopt, wordt in de loop van juni 2023 bekend gemaakt wat de nieuwe toetssoftware wordt.

Planning

De nieuwe software kan niet direct in gebruik genomen worden. Het hele studiejaar 2023/2024 wordt besteed aan een zorgvuldige voorbereiding. Die bestaat onder meer uit het inrichten van de software en het realiseren van koppelingen met andere systemen (zoals Osiris). Vanaf januari 2024 kunnen docenten, in eerste instantie kleinschalig, gaan proefdraaien met de nieuwe software. Dat wordt geleidelijk opgeschaald om ervaring op te doen. Vanaf september 2024 zal de hele universiteit met de nieuwe toetssoftware gaan werken.

Contactinformatie

Voor meer informatie over dit project kun je terecht bij de coördinator digitaal toetsen van jouw faculteit of bij projectleider Michiel van Geloven via michiel.vangeloven [at] ru.nl.