Erkennen en Waarderen praatplaat
Erkennen en Waarderen praatplaat

Erkennen & Waarderen

Naar een betere balans in het erkennen & waarderen van ons werk.

Hoe brengen we als universiteit de wetenschap, studenten en de samenleving verder? En hoe zorgen we ervoor dat we dit doen op een manier dat medewerkers floreren? Door in gesprek te gaan, beleid te veranderen en initiatieven te starten willen we zorgen voor meer ruimte voor medewerkers en teams om hun diverse talenten op een gezonde manier in te zetten en te ontplooien.

Lees de visie op Erkennen en Waarderen

Bekijk de resultaten van de eerste cultuurbarometer

Overleg tussen Information Security Officers

Voor wie?

Waar het landelijk programma zich focust op het wetenschappelijk personeel, kijken wij bij het programma naar alle medewerkers die een bijdrage leveren aan de kerntaken onderwijs, onderzoek, maatschappelijke impact en leiderschap.

De pijlers

Met het programma Erkennen & Waarderen werken we aan de 4 pijlers:

  • We hanteren een rijker begrip van kwaliteit om ons werk te beoordelen en om prestaties te belonen. 
  • We zoeken meer samenwerking bij onze kerntaken en we werken toe naar een goede balans tussen het erkennen en waarderen van individuele prestaties en teamprestaties.
  • We erkennen het belang van de diversiteit aan taken van academici (onderwijs, onderzoek, leidinggeven, maatschappelijke impact) en waarderen de talenten en aspiraties van alle medewerkers. 
  • We nemen de menselijke maat als uitgangspunt: wederzijds vertrouwen, open communicatie en streven naar een goede balans tussen professionele autonomie en goed bestuur, en tussen werk en privé.
Discussing table

Nieuwsberichten

Erkennen en Waarderen barometer

Resultaten eerste Erkennen & Waarderen cultuurbarometer

De resultaten van de eerste Erkennen & Waarderen cultuurbarometer, die in het begin van 2024 is uitgevoerd, zijn bekend. Met behulp van de Erkennen & Waarderen cultuurbarometer is het mogelijk om de voortgang van het programma te volgen.

Frank Leoné

Kaartspel voor Erkennen en Waarderen: ‘Zwaardere onderwerpen bespreekbaar maken’

Laagdrempelig met academische collega’s tot waardevolle gesprekken komen, over thema’s die doorgaans onder de oppervlakte blijven. Dat kan met mmmAcademia, een nieuw kaartspel om de dialoog en reflectie over Erkennen en Waarderen te bevorderen.

Jacqueline Drost

Nieuwe projectleider Erkennen en Waarderen

Het programma Erkennen en Waarderen heeft een nieuwe projectleider. Voormalig onderzoeker en docent, Jacqueline Drost, gaat aan de slag binnen het programma.