Erkennen en Waarderen praatplaat
Erkennen en Waarderen praatplaat

Erkennen & Waarderen

Naar een betere balans in het erkennen & waarderen van ons werk.

Hoe brengen we als universiteit de wetenschap, studenten en de samenleving verder? En hoe zorgen we ervoor dat we dit doen op een manier dat medewerkers floreren? Door in gesprek te gaan, beleid te veranderen en initiatieven te starten willen we zorgen voor meer ruimte voor medewerkers en teams om hun diverse talenten op een gezonde manier in te zetten en te ontplooien.

Overleg tussen Information Security Officers

Voor wie?

Waar het landelijk programma zich focust op het wetenschappelijk personeel, kijken wij bij het programma naar alle medewerkers die een bijdrage leveren aan de kerntaken onderwijs, onderzoek, maatschappelijke impact en leiderschap.

De pijlers

Met het programma Erkennen & Waarderen werken we aan de 4 pijlers:

  • We hanteren een rijker begrip van kwaliteit om ons werk te beoordelen en om prestaties te belonen. 
  • We zoeken meer samenwerking bij onze kerntaken en we werken toe naar een goede balans tussen het erkennen en waarderen van individuele prestaties en teamprestaties.
  • We erkennen het belang van de diversiteit aan taken van academici (onderwijs, onderzoek, leidinggeven, maatschappelijke impact) en waarderen de talenten en aspiraties van alle medewerkers. 
  • We nemen de menselijke maat als uitgangspunt: wederzijds vertrouwen, open communicatie en streven naar een goede balans tussen professionele autonomie en goed bestuur, en tussen werk en privé.
Discussing table
Erkennen en Waarderen praatplaat

Erkennen & Waarderen officieel van start

Het programmaplan Erkennen & Waarderen is goedgekeurd door het College van Bestuur. In de komende jaren gaan we gezamenlijk aan de slag om de noodzakelijke veranderingen binnen het systeem en de cultuur van erkennen en waarderen in gang te zetten.

Kennisveiligheid

E-learning Sociale veiligheid voor leidinggevenden nu beschikbaar

De e-learning Sociale veiligheid is nu beschikbaar in gROW voor de ruim 600 leidinggevenden aan de Radboud Universiteit. De module past binnen het werken aan een open, inclusieve en sociaal veilige werkomgeving.

Logo Recognition & Rewards E-Magazine

Erkennen & Waarderen E-Magazine

Het eerste magazine van het landelijke programma Erkennen & Waarderen is uit. Het magazine helpt bij het delen van good practices en het stimuleren van onderlinge discussie over Erkennen & Waarderen op de Radboud Universiteit.