Nieuwe website

Klantgericht Online

Overgang naar nieuwe website van de Radboud Universiteit

Klantgericht Online is het project dat zich richt op het grondig verbeteren van de online communicatie van de Radboud Universiteit. Zoals de naam van het project al doet vermoeden, staat de klant hierin centraal.

Momenteel is onze online communicatie vooral aanbod- en organisatiegericht. Om beter in te kunnen spelen op de behoeften en het zoekgedrag van onze klanten willen we onze online communicatie veel meer vraag- en klantgericht insteken. Op deze manier blijven we als Radboud Universiteit studenten, onderzoekers, samenwerkingspartners en investeerders aantrekken. Om dit te realiseren ontwikkelen we een nieuw platform dat een vernieuwd ru.nl, maar ook andere online communicatiekanalen (onder andere social media, brandportal, studievergelijkingssites) zal bedienen. Onze huidige aanpak van online communicatie gaat dus flink op de schop.

Wat willen we online?

 • Goed en vlot vindbaar zijn
 • Herkenbaarheid, professionaliteit en innovatie uitstralen
 • Bezoekers écht (verder) helpen

Waarom willen we dat?

 • Werving en behoud van onze doelgroep
 • (verdere) Bouw aan onze reputatie
 • Verbetering organisatorische prestaties
 • Efficiënt omgaan met beschikbare capaciteit en middelen

Wat is daarvoor nodig?

 • Kwalitatief hoogstaande, eenduidige content
 • Content aansluitend op behoeften en verwachtingen
 • Content management plan met heldere afspraken en criteria
 • Content management systeem dat dit ondersteunt
 • Organisatie die hierachter staat

Status

Op donderdag 16 juni 2022 is de ‘eerste schil’ van het project Klantgericht Online opgeleverd: een nieuwe website, geserveerd vanuit een nieuw content management systeem (ontwikkeld vanuit het Drupal framework). Hiermee is de basis van Klantgericht Online gerealiseerd en breekt de volgende fase aan voor het project: de overgang van informatie van faculteiten en eenheden naar het nieuwe platform en het borgen van de uitgangspunten en werkwijze van Klantgericht Online in de staande organisatie.

  Prioritering Klantgericht Online schil 2

  Prioritering fase 2

  In deze fase integreren we alle overige informatie op maat in het Klantgericht Online concept. Een deel van de informatie is verouderd of overbodig geworden en hoeft niet te worden overgezet. Toch is de omvang van de resterende informatie nog groot en niet alles kan tegelijkertijd opgepakt worden. In samenwerking met organisatieonderdelen zijn daarom per doelgroep- en domeinteam de prioriteiten voor ‘fase 2’ vastgesteld.

  De doelgroep- en domeinteams werken vanuit 2 trajecten:

  • Traject 1 = prioriteiten op basis van werkwijze Klantgericht Online en doelgroeponderzoek
  • Traject 2 = prioriteiten op basis van organisatiebelang

  Op dit moment ligt de gezamenlijke prioriteit bij de overgang van STIP-informatie, onderzoeksinstituten en -groepen, content voor accreditatie en visitatie naar het nieuwe CMS.

  Toelichting traject 2

  Dit traject verloopt in nauwe samenwerking met de organisatie, met begeleiding en advies vanuit de divisie Marketing & Communications. Dat pakken we als volgt aan:

  • Intakegesprek inventarisatie capaciteit, skills, training
   • Capaciteit - wie kunnen er binnen dit organisatieonderdeel het project oppakken?
   • Skills - is alle benodigde basiskennis binnen het organisatieonderdeel aanwezig?
   • Opleiding - welke trainingen gaan deze mensen volgen?
     
  • Uitvoering in fasen, met incheckmomenten
   • Voorbereiding - inventarisatie (organisatie)doelen, doelgroep(en), klantdoelen en vragen, call-to-actions
   • Doelgroeponderzoek - uitvoer en analyse uitkomsten
   • Contentcreatie - schrijven van teksten, verzamelen beeld, maken van toegankelijke pdf's, ontwerpen van formulieren
   • Contentinvoer - invoeren in het CMS, toevoegen metadata en SEO beschrijvingen
   • Livegang: inrichten van navigatie & redirects, verwijderen content in oude CMS
   • Analyse: inrichting content lifecycle management, nazorg

  Vragen?

  Wil je meer weten over het project Klantgericht Online of heb je vragen? Stuur een email naar: klantgerichtonline [at] ru.nlOf neem contact op met de facultaire communicatieafdeling:

  Contactinformatie

  Je kunt ook gebruik maken van het wekelijks inloopuur. Dit vindt plaats op iedere dinsdag van 14:00 - 15:00 op de zolder van het Berchmanianum.