Een student is aan het werk op z'n laptop op de campus van de Radboud Universiteit.
Een student is aan het werk op z'n laptop op de campus van de Radboud Universiteit.

Nieuw Radboudaccount

Overgang van nummer-account naar persoonsnaam-account
Tijdsduur
2021 tot 2024
Projecttype
ICT
Organisatieonderdeel
Information & Library Services

Om goed te kunnen werken met applicaties in de Cloud en de nieuwe Microsoft 365 omgeving heeft iedereen in 2021 een nieuw Radboudaccount gekregen. Daarnaast heeft iedereen ook een nieuw e-mailadres gekregen, dat er hetzelfde uitziet als de nieuwe accountnaam: voornaam.achternaam [at] ru.nl (voornaam[dot]achternaam[at]ru[dot]nl)

De komst van een nieuw account en nieuw e-mailadres is een grote verandering waar we uiteindelijk veel voordelen uit halen, maar die ook ingrijpend is en niet zonder slag of stoot zal verlopen.

Status en resultaten

Planning

 

Planning project nieuw Radboudaccount

2021: Uitreiking Radboudaccount

In 2021 is aan iedereen het nieuwe Radboudaccount uitgereikt, te samen met MS365 en Teams. Dit Radboudaccount is tevens het nieuwe e-mailadres.
Met dit nieuwe account loggen we al in op de werkplek, mail/agenda, homedrive. Kortom: op alle Windowsapplicaties. 
De oude U-, S-, E-nummeraccounts en de bestaande e-mailadressen blijven daarnaast voorlopig gehandhaafd voor alle zogenoemde LDAP-applicaties, zoals bijvoorbeeld Osiris, Brightspace, CMS, portal.

2022: Samenvoeging dubbele mailboxen en agenda’s en dubbele persoonlijke mappen

Er zijn op de Radboud Universiteit ongeveer 2.500 personen die meerdere rollen vervullen en die voor elke rol een apart account hebben. Het gaat hier voornamelijk om werkstudenten die naast hun S-account ook nog een E-account hebben, vanwege een bijbaan bij de universiteit. Een kleinere groep is studerend medewerker en heeft naast het U-account ook nog een S-account. Bij het extra account zat vaak ook een extra mailbox/agenda en een extra persoonlijke map. Deze zijn samengevoegd. Personen met meerdere rollen hebben nu nog maar één mailbox/agenda, waarin alle mail en afspraken samenkomen en nog maar één persoonlijke map (U-schijf) waarin alle documenten en andere data bij elkaar komen.

2023-2024: Aanpassing LDAP- en SURFconext-applicaties

Het nieuwe Radboudaccount gebruik je al voor alle Windowsapplicaties. Het oude U-, S-, E-account is nog nodig voor de zogenoemde LDAP- en SURFconext-applicaties.
Deze applicaties worden in 2023-2024 aangepast zodat je ook op deze applicaties kunt inloggen met het nieuwe Radboudaccount. En zodat de applicatie ook kan omgaan met eventuele meerdere rollen die een persoon kan hebben.

Overgangssituatie

We zitten in een overgangssituatie waarin je naast je nieuwe account ook je oude account nog nodig hebt. Op de inlogpagina van applicaties wordt - waar mogelijk - met een icoon aangegeven met welk account je moet inloggen:     
 

Icoon Radboud-account

Inloggen met je nieuwe Radboudaccount

Icoon U/S/E/Z account

Inloggen met je oude S-/E-/U-account

Contactinformatie

Contactpersoon