Nieuwe website live
Nieuwe website live

Een nieuwe omgeving voor STIP en Studiegidsinformatie

Om succesvol te studeren hebben studenten veel informatie nodig. Deze is momenteel te vinden op facultaire STIP pagina's of in cohortspecifieke Studiegidsen in  de oude websiteomgeving, Iprox. 

Omdat Iprox wordt uitgefaseerd gaat het STIP en Studiegidsenproject aan de slag met de migratie van deze informatie naar een nieuwe omgeving.

Achtergrond

Het project Klantgericht Online (1 oktober 2018 tot 31 maart 2023) van de Radboud Universiteit richtte zich op het grondig verbeteren van de online communicatie van de universiteit. De kern van het project was: de oplevering van een nieuwe website, met een nieuw content management systeem (Drupal). Twee zaken in de oude websiteomgeving (Iprox) vielen tot nu toe buiten de scope van het project Klantgericht online

  1. De facultaire  STIP-pagina's 
  2. De studiegidsen

De manier waarop faculteiten  STIP en Studiegidsinformatie aanbieden in Iprox verschilt enorm. Naast het overzetten van informatie zal binnen dit project ook veel aandacht besteed worden aan het (waar mogelijk) harmoniseren van informatie.

In overeenstemming met alle relevante stakeholders is besloten dat niet-cohortspecifieke informatie verhuist naar Drupal, benaderbaar vanuit één centrale locatie: ru.nl/studenten. Alle cohortspecifieke informatie uit de Studiegidsen verhuist naar Osiris. 

 

Proces

Q2 2023: Oplevering Plan van Aanpak

In Q2 van  2023 heeft Gerwald van de Munt (extern projectleider Fundatis) een inventarisatie gedaan met als resultaat een plan van aanpak waarin zaken als de inventarisatie van onderwijsinformatie, doelgroepen en platformen, architectuur, beheer en functionele inrichting zijn meegenomen. 

Q3 & Q4 2023: Start projectteam

In de tweede helft van 2023 is het projectteam van start gegaan om o.a. het projectplan verder vorm te geven en voorbereidingen te treffen voor het migratieproces.

Q1 2024 : Start migratieproces

Het migreren van zowel de facultaire STIP-informatie naar Drupal als de studiegidsinformatie naar Osiris is een tijdrovend proces. Om dit zo efficiënt mogelijk te laten verlopen zijn er naast het projectteam twee Taskforces ingericht. Deze gaan parallel aan elkaar aan de slag met het migratieproces. 

STIP-Taskforce Drupal

In februari 2024 is er een Taskforce gestart. Hierin zitten 10 MarCom-medewerkers van zowel de faculteiten als de divisie Marketing & Communications. Hun opdracht is om de komende  maanden (tot 1 juli 2024) versneld zoveel mogelijk STIP-content over te zetten van Iprox naar Drupal, en vervolgens die pagina’s in Iprox te verwijderen. 

Studiegids-Taskforce Osiris

In maart 2024 start de Taskforce Osiris. Meer informatie volgt. 

Blijf op de hoogte

Nieuwe website

Een nieuwe omgeving voor STIP en Studiegidsinformatie

Omdat de oude websiteomgeving Iprox wordt uitgefaseerd gaat het STIP en Studiegidsenproject aan de slag met de migratie van deze informatie naar de nieuwe websiteomgeving Drupal.

Contactinformatie

Neem bij vragen over het STIP en Studiegidsenproject contact op met projectleider Gerwald van de Munt, extern projectleider van Fundatis, via gerwald.vandemunt [at] ru.nl (gerwald[dot]vandemunt[at]ru[dot]nl) 

Financiering

Opdrachtgever en financier van dit project is het programma KOF (Kwaliteitsverbetering Ondersteunende Functies) van het RUDO.