Je proefschrift laten drukken

Als promovendus zorg je ervoor dat je proefschrift tijdig voor de verdediging in gedrukte vorm voorligt. De drukkosten kunnen worden vergoed als aan bepaalde voorwaarden is voldaan (zie promotiereglement, Bijlage 2: Regels Vergoeding Drukkosten).

Dit moet je weten voor het drukken van je proefschrift:

  • Neem op tijd contact op met een leverancier. Dat kun je het beste doen zodra je je manuscript hebt ingediend en in ieder geval drie maanden voor je verdediging.
  • Om een tijdige levering van je proefschrift te garanderen is het belangrijk dat je tijdens het hele proces met de leverancier in contact blijft.
  • De volgende personen moeten een of meer exemplaren ontvangen:
  1. De leden van de promotiecommissie
  2. Het bureau van de pedel (10 exemplaren uiterlijk 4 weken voor de verdediging)
  • Check bij je graduate school of er nog aanvullende vereisten zijn die voor jou gelden.

Je hebt twee mogelijkheden om je proefschrift te laten drukken.

  • Zelf drukken
  • Drukken via Radboud University Press