CAO en lokale regelingen

De arbeidsvoorwaarden van de Radboud Universiteit zijn vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. In aanvulling op en als uitwerking van de CAO heeft de Radboud Universiteit ook een aantal lokale regelingen vastgesteld. 

CAO

In de CAO staan bepalingen over:

  • rechten en plichten als werknemer;
  • aangaan van een dienstverband;
  • salaris, gratificaties, vergoedingen en toelagen; 
  • arbeidsduur, vakantie en verlof; 
  • keuzemodel arbeidsvoorwaarden;
  • personeelsbeleid;
  • pensioen, sociale zekerheid en voorzieningen;
  • einde dienstverband;
  • reorganisaties.

Bekijk de volledige CAO Nederlandse Universiteiten.

Sociale zekerheid

Universiteiten hebben eigen regelingen op het gebied van werkloosheid, ziekte- en arbeidsongeschiktheid en ziektekosten. Deze afspraken zijn vastgelegd aparte bijlagen:

Lokale regelingen

In aanvulling op en als uitwerking van de CAO heeft de Radboud Universiteit een aantal lokale regelingen vastgesteld. De lokale regelingen maken integraal onderdeel uit van de CAO NU en zijn alleen van toepassing op medewerkers van de Radboud Universiteit.

Arbeidsduur en Arbeidstijd

Beeldschermbril

Beoordeling en jaargesprek

Bezwaar

BHV

Compensatie deelneming medezeggenschap

Declaratie-instructies

Dienstreizen

Gratificatie

Herplaatsing en re-integratie

Hybride werken

Integriteit

Internet en telefonie

Kennisbescherming

Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden

Klokkenluidersregeling

Ongewenste omgangsvormen

Organisatiewijzigingen

Privacy

Promovendi

Reis- en verhuiskostenregeling

Scholing

Seniorenregelingen

Sociaal plan

Vakantie en verlof

Contact

Hulp nodig? Neem contact op met de HR-medewerker van je afdeling.