Opzegtermijn

Als je je contract wilt opzeggen, heb je een opzegtermijn. Hoe lang je opzegtermijn is, hangt af van je dienstverband:

  • Als je langer dan twaalf maanden onafgebroken in dienst bent geweest, is je opzegtermijn drie maanden. 
  • Ben je korter dan 6 maanden onafgebroken in dienst, dan is je opzegtermijn één maand. 
  • Bij een ander dienstverband is je opzegtermijn twee maanden. 
  • Als je een dienstverband bent aangegaan na het bereiken van je AOW-leeftijd, is je opzegtermijn één maand.

Meld je opzegging schriftelijk bij je leidinggevende. Meld dit ook bij de HR-medewerker van je afdeling.

Contact

Hulp nodig? Neem contact op met de HR-medewerker van je afdeling.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.