Transitievergoeding beëindigd contract

Als je contract niet verlengd wordt, of je ontslagen wordt, heb je meestal recht op een transitievergoeding. Het maakt niet uit hoe lang je bij de Radboud Universiteit in dienst bent geweest. Je transitievergoeding is ⅓ maandsalaris per gewerkt jaar. Je vergoeding is maximaal € 84.000 bruto. Behalve als jouw jaarsalaris hoger is dan € 84.000 bruto. Dan is je vergoeding maximaal je jaarsalaris.

Sommige kosten worden van je transitievergoeding afgetrokken, zoals: 

 • Scholingskosten van de afgelopen 5 jaar gericht op loopbaanontwikkeling, zoals een cursus persoonlijke profilering of een studie;
 • Kosten die de Radboud Universiteit maakt om je van-werk-naar-werk te helpen, zoals een sollicitatiecursus of extern loopbaanadvies.

Geen of gedeeltelijke transitievergoeding

Je krijgt geen transitievergoeding als:

 • jij en je werkgever samen besluiten je dienstverband te beëindigen of als jij zelf je dienstverband beëindigd;
 • de Radboud Universiteit wil verlengen, maar jij niet;
 • je verwijtbaar hebt gehandeld;
 • je ontslagen wordt in verband met of na het bereiken van je AOW- of pensioengerechtigde leeftijd; 
 • je jonger bent dan 18 jaar en maximaal 12 arbeidsuren per week werkte;
 • je een nieuw contract aangaat met de Radboud Universiteit voordat je oude contract is afgelopen. Dit nieuwe contract gaat in binnen zes maanden na afloop van het eindigende dienstverband;
 • je een tijdelijke uitbreiding van jouw contract hebt en deze uitbreiding loopt af. De arbeidsovereenkomst wordt namelijk niet beëindigd;
 • je contract wordt beëindigd vanwege bedrijfseconomische redenen en je gebruik maakt van de bovenwettelijke uitkering (BNWU). 

Je hebt recht op een gedeeltelijke transitievergoeding als: 

 • je contract gedeeltelijk wordt beëindigd, én
 • dit gebeurt vanwege bedrijfseconomische redenen of arbeidsongeschiktheid, én
 • er sprake is van een substantiële en structurele verminderen van de arbeidsduur. 

Medewerkers met de 30%-regeling

Als je recht hebt op een transitievergoeding en gebruik maakt van de 30%-regeling, geldt dat de hoogte van je transitievergoeding wordt berekend op basis van je loon na toepassing van de 30%-regeling. De 30%-regeling is niet van toepassing op de uitbetaling van de transitievergoeding. Je moet over de hele transitievergoeding belasting betalen.

Contact

Hulp nodig? Neem contact op met de HR-medewerker van je afdeling.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.