Begeleiding, advies en klachten

De Radboud Universiteit helpt studenten en medewerkers die om welke reden dan ook hulp nodig hebben om hun studie succesvol af te ronden of om prettig te kunnen werken. Op deze pagina vind je een overzicht van de mogelijkheden waarvan je gebruik kunt maken.

 • Bedrijfsarts

  Kan je adviseren over het voorkomen van gezondheidsrisico's op het werk of werken met gezondheidsklachten.

 • Bedrijfsmaatschappelijk werker

  Helpt je bij verandering in werkdruk of bij een lastige privésituatie die invloed heeft op je functioneren.

 • Campuspsycholoog

  Helpt je met privé- en/of werkgerelateerde problemen die leiden tot werkgerelateerde gezondheidsproblemen.

 • Coach

  Ondersteunt je bij het gevoel vast te zitten op je werk of het gevoel dat je gezondheid lijdt onder werkgerelateerde omstandigheden.

 • HR-medewerker

  Ondersteunt je bij elk probleem en kan je onafhankelijk advies geven over welke stappen je kunt nemen om je probleem op te lossen.

 • Kennisveiligheid

  Helpt je om in contact te komen met het beschermen van je kennis en/of het ondernemen van acties.

 • Medisch ondersteuner bedrijfsarts

  Helpt je te kijken naar de mogelijkheden in je werk in relatie tot je gezondheid.

 • Nazorg bij ingrijpende gebeurtenissen

  Helpt nadat er iets drastisch op het werk is gebeurd wat invloed op je heeft.

 • Ombudsfunctionaris medewerkers

  Helpt als je een vraag, rapport of klacht hebt over het gedrag van andere werknemers of organisatieonderdelen.

 • Vakbondsfunctionaris

  Als je lid bent van de FNV kun je bij onze vakbondsfunctionaris terecht met vragen en problemen over je baan, rechtspositie, ontwikkelingsmogelijkheden of cao.

 • Vertrouwenspersoon Medewerkers

  Helpt je als je ongewenst gedrag hebt ervaren op de werkvloer of als je je onveilig voelt en kan helpen bij eventuele vervolgstappen.

 • WetenschapVeilig

  Wat je kunt doen wanneer je als wetenschapper (online) wordt geïntimideerd of bedreigd.