Begeleiding, advies en klachten

De Radboud Universiteit helpt studenten en medewerkers die om welke reden dan ook hulp nodig hebben om hun studie succesvol af te ronden of om prettig te kunnen werken. Op deze pagina vind je een overzicht van de mogelijkheden waarvan je gebruik kunt maken.

 • Bedrijfsarts

  De bedrijfsarts is medisch specialist en een onafhankelijk adviseur van medewerker en werkgever op het gebied van werk en gezondheid.

 • Bedrijfsmaatschappelijk werker

  De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt jou bij verandering in werkdruk of bij een lastige privésituatie die invloed heeft op je functioneren.

 • Campuspsycholoog

  Ervaar jij veel stress en spanning in relatie tot je werk? Of voel je je regelmatig angstig of somber en beperkt jou dit in je functioneren? Onze campuspsycholoog helpt je met persoonlijke problemen.

 • Geschillencommissie

  Ben je het niet eens met een besluit van de decaan of directeur? Overleg hierover eerst met je direct leidinggevende. Kom je er samen niet uit? Dan kun je het geschil met een verzoekschrift voorleggen aan het college van bestuur.

 • HR-medewerker

  Heb je een probleem en behoefte aan een gesprek met een onafhankelijk persoon? Dan kun je met de HR-medewerker of de HR adviseur van je eigen faculteit of divisie terecht.

 • Kennisveiligheid

  Kennisveiligheid is het nemen van interventies om je kennis te beschermen. Heb je vragen over kennisveiligheid of heb je advies nodig?

 • Klachtencommissie

  Als je ongewenst gedrag ervaart onder omstandigheden die direct verband houden met het uitvoeren van je werk of studie, kun je een klacht indienen bij het college van bestuur.

 • Leidinggevende

  Bij een probleem is jouw leidinggevende vaak je eerste aanspreekpunt. Deze persoon kan jou in de meeste gevallen helpen met het vinden van een oplossing.

 • Loopbaancoach

  Loop je vast in je werk, mis je uitdaging, ervaar je een te hoge werkdruk of merk je dat je gezondheid onder het werk lijdt? Vraag dan een adviesgesprek aan met een loopbaancoach.

 • Medisch ondersteuner bedrijfsarts

  De Medisch Ondersteuner Bedrijfsarts (MOB) heeft een rol in de verzuimbegeleiding van medewerkers. Een MOB werkt altijd samen -in taakdelegatie- met een bedrijfsarts.

 • Ombudsfunctionaris medewerkers

  Heb jij een vraag, melding of klacht over het gedrag van andere medewerkers of organisatieonderdelen? Neem dan contact op met de ombudsfunctionaris.

 • Vakbondsfunctionaris

  Als je lid bent van de FNV kun je bij onze vakbondsfunctionaris terecht met vragen en problemen over je baan, rechtspositie of cao. Ook geeft deze persoon advies als je op zoek bent naar persoonlijke ontplooiingsmogelijkheden.

 • Vertrouwenspersoon Medewerkers

  Op de werkvloer kun je te maken krijgen met een arbeidsconflict of een vorm van ongewenst gedrag. Hiervan kun je een melding maken bij een vertrouwenspersoon.

 • WetenschapVeilig

  Wat je kunt doen wanneer je als wetenschapper (online) wordt geïntimideerd of bedreigd.