Bedrijfsarts

De bedrijfsarts is medisch specialist en een onafhankelijk adviseur van medewerker en werkgever op het gebied van werk en gezondheid. Jouw gesprek met de bedrijfsarts is strikt vertrouwelijk, vanwege het medisch beroepsgeheim. De bedrijfsarts heeft oog voor alle aspecten die bijdragen aan een effectieve oplossing van arbeidsgerelateerde gezondheidsvraagstukken. 

Preventief spreekuur

Wil je advies over het voorkomen van gezondheidsrisico’s op het werk of over werken met gezondheidsklachten? Maak dan een afspraak voor het preventief spreekuur. De bedrijfsarts koppelt het advies alleen terug naar je leidinggevende, als je daar toestemming voor hebt gegeven. Ook je bezoek aan het spreekuur is vertrouwelijk en wordt niet zonder jouw toestemming aan je leidinggevende gemeld. 

Afspraak maken

Advies bij re-integreren

Als je jouw werk niet kunt doen vanwege ziekte, adviseert de bedrijfsarts over de mate van arbeidsongeschiktheid (wat betreft beperkingen in tijdsduur en in taken), over wanneer het weer verantwoord is om het werk te hervatten en of daarbij aanpassingen in het werk nodig zijn. Bij ziekteverlof adviseert de bedrijfsarts medewerker en werkgever, conform de regels en de procesgang van de Wet Verbetering Poortwachter. Omdat de re-integratie een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, koppelt de bedrijfsarts zijn adviezen daarbij terug aan zowel de medewerker als de leidinggevende / werkgever, zodat zij samen afspraken kunnen maken.

De bedrijfsarts werkt samen met een medisch ondersteuner bedrijfsarts (MOB). De ondersteuner mag bepaalde taken op het gebied van verzuimbegeleiding en re-integratie uitvoeren. De bedrijfsarts houdt de supervisie en blijft eindverantwoordelijk. 

Ben je langdurig ziek en heb je te maken met de Wet Verbetering Poortwachter, kijk dan op die pagina voor meer informatie.

Afspraak maken

Jouw bedrijfsarts

Customer Contact