Bedrijfsmaatschappelijk werker

Zijn er omstandigheden die van invloed zijn op jouw functioneren op je werk, neem dan contact op met bedrijfsmaatschappelijk werk. De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt jou hoe je met deze omstandigheden om kunt gaan. Een gesprek met een bedrijfsmaatschappelijk werker is altijd vertrouwelijk en onafhankelijk en er zijn geen kosten aan verbonden.

Waar kun je aan denken

Je kunt denken aan verschillende zaken, zoals: stress op het werk door een (te) hoge werkdruk; een meningsverschil met je leidinggevende of collega waar je samen niet meer uitkomt. Of mis je een juiste balans tussen werk en privé? Of heb je te maken met stress door een lastige privésituatie? Zoek dan hulp, je kunt op eigen initiatief een afspraak maken. Vaak lukt het je na een aantal gesprekken om meer grip op je situatie te krijgen en weer beter in balans te komen. Als het nodig is kan bedrijfsmaatschappelijk werk je adviseren over andere hulpverleningsmogelijkheden en helpen bij de verwijzing.

Wacht niet tot je bent vastgelopen of echt ziek bent, maar vraag tijdig advies. Ook als je na een verzuimperiode weer aan het werk gaat, kijkt de bedrijfsmaatschappelijk werker samen met jou hoe je weer op een gezonde en prettige manier aan de slag kunt. 

Afspraak maken

Welke bedrijfsmaatschappelijk werker