Geschillencommissie

Ben je het niet eens met een besluit van de decaan of directeur? Overleg hierover eerst met je direct leidinggevende. Kom je er samen niet uit? Dan kun je het geschil met een verzoekschrift voorleggen aan het college van bestuur. Je moet dit schriftelijk doen en binnen 6 weken.

Afhandeling geschil

Het geschil wordt dan behandeld door een geschillencommissie of adviescommissie, afhankelijk van het onderwerp. De commissie bekijkt het door jou voorgelegde geschil en de reactie daarop van de decaan of directeur. Daarna biedt de commissie jou en de decaan of directeur de mogelijkheid om jullie standpunten mondeling toe te lichten. Binnen 8 weken na ontvangst van het geschil adviseert de commissie het college van bestuur, dat daarna binnen 4 weken een besluit neemt over het voorgelegde geschil.

Contact

Je kunt je verzoekschrift voorleggen aan het college van bestuur via postbus 9102, 6500 HC Nijmegen

Contactafdeling