Kennisveiligheid

Het is belangrijk dat je jezelf de vraag stelt of er kennisveiligheidsissues in het geding zouden kunnen zijn in jouw werk. Je staat als medewerker niet alleen bij het beantwoorden van deze vraag. Heb je vragen over kennisveiligheid of heb je advies nodig?

kennisveiligheid [at] ru.nl (Neem direct contact op)

Wat is kennisveiligheid?

Kennisveiligheid is het nemen van interventies om je kennis te beschermen tegen onder andere:

  • ongewenste overdracht van gevoelige kennis en technologie
  • heimelijke beïnvloeding van onderwijs en onderzoek door andere staten
  • ethische kwesties die een rol kunnen spelen bij samenwerking met landen die de grondrechten niet respecteren

Er zijn veel gebieden die samenhangen met kennisveiligheid. Je kunt er bijvoorbeeld mee te maken hebben als je een samenwerking aangaat, onderzoek doet of iemand aanneemt.

Advies vragen

Je kunt met je vragen over kennisveiligheid terecht bij het adviesteam kennisveiligheid van de Radboud Universiteit. Dit team bestaat uit enkele deskundigen met relevante expertise op het gebied van (kennis)veiligheid. Het team geeft advies, zorgt voor afstemming met andere delen van het veiligheidsbeleid, betrekt indien nodig deskundigen uit andere vakgebieden en signaleert risico's en kansen voor internationale samenwerkingen in onderzoek en onderwijs

Contact

Vragen? Het adviesteam is te bereiken via kennisveiligheid [at] ru.nl (kennisveiligheid[at]ru[dot]nl).