Leidinggevende

Bij een probleem is jouw leidinggevende vaak je eerste aanspreekpunt. Deze persoon kan jou in de meeste gevallen helpen met het vinden van een oplossing. Bijvoorbeeld als je een te hoge werkdruk ervaart, juist meer uitdaging in je werk zoekt of als er bijzonderheden in de privésfeer plaatsvinden die invloed hebben op je werk.