Medisch ondersteuner bedrijfsarts

De Medisch Ondersteuner Bedrijfsarts (MOB) heeft een rol in de verzuimbegeleiding van medewerkers. Een MOB werkt altijd samen  -in taakdelegatie-  met een bedrijfsarts. Dit betekent dat de MOB altijd overleg kan hebben met de bedrijfsarts en de bedrijfsarts eindverantwoordelijk blijft. 

Intake

Na aanmelding voor de verzuimbegeleiding door jezelf of je leidinggevende, vindt de intake plaats door de MOB. Tijdens dit intakegesprek (van ongeveer 45 minuten) stelt de MOB vragen over je klachten/gezondheid, je werk en je privé-situatie. Jullie bekijken samen wat de mogelijkheden zijn in je werk, in relatie tot je gezondheid. Dit gesprek is vanzelfsprekend vertrouwelijk. De MOB maakt vervolgens een eerste beoordeling en advies over de inzetbaarheid met betrekking tot het werk. En koppelt dit terug aan jou, je leidinggevende en je HR-medewerker.

Vervolg

Als het verzuim langer duurt zal de bedrijfsarts een probleemanalyse opstellen. Dit is voor de procedure in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter nodig. De bedrijfsarts beoordeelt dan ook óf en wanneer de vervolgbegeleiding kan worden gedelegeerd aan de medisch ondersteuner en stemt dit met je af. In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter zullen in ieder geval ook de evaluatiemomenten bij 11 maanden en 21 maanden bij de bedrijfsarts plaatsvinden.

Voorop blijft staan dat iemand de best passende begeleiding krijgt én dat een medewerker altijd het recht heeft een bedrijfsarts te zien. 

Afspraak maken

 

Jouw medisch ondersteuner bedrijfsarts

Customer Contact