Nazorg bij ingrijpende gebeurtenissen

Hulp na een ingrijpende gebeurtenis

Het kan voorkomen dat er op je werk iets ingrijpends gebeurt wat invloed op je heeft. Het delen van je ervaringen kan helpen bij de verwerking van deze ingrijpende gebeurtenis. Hiervoor kun je terecht bij bedrijfsmaatschappelijk werk van de AMD. 

Wat kun je verwachten van bedrijfsmaatschappelijk werk?

  • Ondersteuning na een ingrijpende gebeurtenis 
  • Meedenken en adviseren over het omgaan met deze ingrijpende gebeurtenis
  • Voorlichting geven over ingrijpende gebeurtenissen

Aanmelden

Aanmelden kan via de Frontoffice van de AMD: 024-3615400