Regeling Ombudsfunctionaris Radboud Universiteit

Er zijn twee Ombudsfunctionarissen: één voor medewerkers en één voor studenten, die elkaar zo nodig bij afwezigheid kunnen vervangen. De Ombudsfunctionaris is een door het College van Bestuur benoemde, onafhankelijke functionaris die naar aanleiding van meldingen of klachten van medewerkers/studenten of uit eigen beweging kan onderzoeken of een organisatieonderdeel of medewerker van de universiteit zich in een bepaalde aangelegenheid behoorlijk heeft gedragen of gedraagt. In dit verband wordt onder ‘behoorlijk gedrag’ begrepen gedrag dat is:

  • Open en duidelijk
  • Respectvol
  • Betrokken en oplossingsgericht
  • Eerlijk en betrouwbaar

De Universitaire Ombudsfunctionaris zal zoveel mogelijk proberen te toetsen aan behoorlijkheidsnormen. Het gaat dan bijvoorbeeld om formele gedragsnormen waar medewerkers aan gehouden zijn, als ook om morele normen die horen bij goed werknemerschap of goed werkgeverschap, leiderschap en (informele) invloed. Daarnaast gaat het om behoorlijkheidsnormen die passend zijn in de verhouding tussen instelling en de student.

Download de essentie van de regeling ombudsfunctionaris hieronder.