Vakbondsfunctionaris

Als je lid bent van de FNV kun je bij onze vakbondsfunctionaris terecht met
vragen en problemen over je baan, rechtspositie of cao. Ook geeft deze persoon advies als je op zoek bent naar persoonlijke ontplooiingsmogelijkheden. Zowel wetenschappelijke als ondersteunende medewerkers kunnen bij de vakbondsfunctionaris terecht. Voor juridische ondersteuning wordt waar nodig een gespecialiseerde medewerker ingeschakeld.