Vertrouwenspersoon Medewerkers

Voor studenten: zie Vertrouwenspersoon Studenten

Medewerkers die zich niet veilig voelen in hun werk, te maken hebben met een conflict of last hebben van ongewenst gedrag, of die zorgen hebben over wetenschappelijke integriteit, kunnen terecht bij een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en bespreekt met je wat de mogelijkheden zijn om wat aan de situatie te doen.

vertrouwenspersonen [at] ru.nl (Vertrouwelijk contact)class="btn btn--secondary"

De vertrouwenspersoon bekijkt jouw melding en helpt je bij de vervolgstappen. Zoals het inschakelen van een bemiddelaar of het indienen van de klacht bij de klachtencommissie. Binnen de Radboud Universiteit maken we onderscheid tussen vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen en vertrouwenspersonen voor wetenschappelijk personeel/promovendi.

Verschillende vertrouwenspersonen

Er zijn verschillende onderwerpen waarover je een gesprek kunt hebben. Je kunt de vertrouwenspersonen bereiken via vertrouwenspersonen [at] ru.nl.

Wie zijn de vertrouwenspersonen van de universiteit?

Foto's vertrouwenspersonen
Overzicht vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen

Heb je last van ongewenst gedrag zoals pesten, roddelen, agressie, seksueel grensoverschrijdend gedrag of machtsmisbruik, dan kun je terecht bij een vertrouwenspersoon voor ongewenste omgangsvormen.

Vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit

Een inbreuk op de wetenschappelijke integriteit is bijvoorbeeld het beïnvloeden of verkeerd interpreteren van onderzoeksresultaten, het fingeren van gegevens, partijdigheid of afhankelijkheid bij contractonderzoek, plagiëren of schenden van copyright, of ander wetenschappelijk wangedrag. 

Vertrouwenspersoon klokkenluiders

De vertrouwenspersoon klokkenluiders en de klokkenluidersregeling is er voor wanneer je  melding wilt doen van een activiteit die de universiteit schaadt. Denk bijvoorbeeld aan een strafbaar feit, schending van regelgeving of misleiding van de accountant. Of het gaat om een gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid of het milieu. Ook kan er een risico zijn dat de universiteit ernstig wordt benadeeld door handelen, nalaten of achterhouden van informatie. 

Arbeidsconflict en andere situaties

Voel je je in je werk gefrustreerd of gedwarsboomd? Dan kan er sprake zijn van een (dreigend) arbeidsconflict. Het conflict kan gaan over arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden. Een arbeidsconflict kan zich voordoen tussen collega’s onderling of tussen medewerker en leidinggevende. 

Verschil ombudsfunctionaris en vertrouwenspersonen

Het grootste verschil: de vertrouwenspersoon is gericht op de individuele melder, terwijl de ombudsfunctie juist breder kijkt en adviseert over achterliggende verbeteringen die de individuele melding overstijgen. De ombudsfunctionaris is onpartijdig en kan zodoende een bemiddelende rol spelen tussen een melder en de organisatie. De vertrouwenspersoon daarentegen staat aan de zijde van de melder en bij het aanpakken van de problematiek.

Het maakt niet uit bij wie je je als eerste meldt: de vertrouwenspersoon en de ombudsfunctionaris zullen in overleg zo nodig naar elkaar verwijzen of elkaar inschakelen. De rollen zijn aanvullend.

Contact

Heb je een vraag, signaal of melding? Neem, ook bij twijfel, contact op met ons meldpunt via vertrouwenspersonen [at] ru.nl. Ons team gaat graag met je in gesprek en koppelt je aan de juiste vertrouwenspersoon. Je vraag, signaal of melding wordt altijd vertrouwelijk behandeld. 

Je ontvangt op dezelfde dag een ontvangstbevestiging van je bericht en een afspraakverzoek voor een korte telefonische intake. Vervolgens is er uiterlijk binnen 2 dagen contact met een vertrouwenspersoon.

Contactafdeling