Werkdruk bespreken met bedrijfsmaatschappelijk werker

De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt jou bij verandering in werkdruk of bij een lastige privésituatie die invloed heeft op je functioneren. Samen met deze persoon maak je een plan dat jou helpt om met de nieuwe situatie om te gaan. Hierdoor voorkom je dat jij je later ziek moet melden en voor langere tijd uitvalt. Ook als je na een verzuimperiode weer aan het werk gaat, kijkt de bedrijfsmaatschappelijk werker samen met jou hoe je weer op een gezonde en prettige manier aan de slag kunt.