WetenschapVeilig

Kom je als wetenschapper in de publiciteit, dan kan dat tot positieve reacties leiden. Het kan echter ook gebeuren dat je onder vuur komt te liggen. Reacties zijn soms op de persoon gericht, intimiderend en soms zelfs bedreigend. Waar kun je dan terecht voor hulp of overleg?

Voel je je bedreigd na een optreden in de media over jouw expertise? Dan kun je hier terecht voor hulp of overleg:

 1. Bij acute nood, bel 112.
 2. Buiten kantooruren: centrale landelijk meldpunt WetenschapVeilig: www.wetenschapveilig.nl 
 3. Tijdens kantooruren: vertrouwenspersoon van Radboud Universiteit. 

Wat kun je verder doen tegen (online) dreiging, intimidatie en haatreacties?

Voordat je als wetenschapper in de publiciteit komt met je onderzoek, kun je je voorbereiden door het volgende te doen:

 • Bespreek met collega’s wat potentiële consequenties zijn van publiciteit voor jouw onderzoek. De Radboud Universiteit ondersteunt de open dialoog, de uitwisseling van ideeën en het delen van kennis.
 • Ga vooraf na welke informatie over jou op internet te vinden is. Denk aan adresgegevens, foto’s van je woonomgeving, wie je partner is.  Zit daar privé-informatie tussen die eventueel af te schermen is? Voor advies kun je terecht bij communicatie [at] ru.nl (communicatie[at]ru[dot]nl)
 • Blokkeer mensen die haatdragende of intimiderende berichten sturen en indien mogelijk, meld ze bij het betreffende socialmediaplatform.

Wanneer wel en wanneer niet reageren?

Als je onderzoek in de publiciteit is en tot reacties leidt:

 • Op kritische inhoudelijke reacties kun je desgewenst reageren, ook voor de meelezers. 
 • Het is oké om op een gegeven moment niet meer te antwoorden. 
 • Reageer nooit op regelrechte intimidatie of bedreigingen.
 • Reageer niet op anonieme accounts.

Wat als er (veel) negatieve reacties komen?

 • Probeer de verleiding te weerstaan om alle negatieve berichten te lezen. Je bent daar niet toe verplicht en wordt er vaak niet beter van. 
 • Mocht er sprake zijn van (online) dreiging, intimidatie of haatreacties, of mocht je daarover twijfelen, maak dan een screenshot van het bericht.  Zo heb je bewijsmateriaal, ook als een afzender berichten later verwijdert.
 • Weet dat je niet alleen staat:
  • Informeer je leidinggevende
  • Neem contact op met de woordvoerder van de universiteit
  • In overleg kun je bepalen of een vervolg nodig is, bijvoorbeeld aangifte doen en/of het rapporteren van berichten bij social media platforms.
  • Als bedreigende incidenten veel impact op je hebben, is er ondersteuning. Denk aan de vertrouwenspersoon en de campuspsycholoog. Je HR-adviseur kan je hierbij adviseren.