Parkeren voor mensen met een beperking

Bij de meeste parkeergelegenheden op de campus zijn een aantal parkeerplaatsen voor mensen met een handicap gereserveerd. Bekijk de locaties op de plattegrond:

Campusplattegrond

Parkeren op de campus is gratis voor mensen met een Europese gehandicaptenparkeerkaart. Vraag bij de receptie van het gebouw waar je bent geweest om een uitrijkaart en rijd hiermee direct naar de slagboom. Je kunt gratis uitrijden.

Ontheffing parkeergelden voor mensen met functiebeperking

Onder bepaalde voorwaarden kan je als student of medewerker ontheffing voor parkeergelden aanvragen. Dit geldt voor:   

  1. Studenten en medewerkers die vanwege een functiebeperking gebruik maken van een eigen auto en die in bezit zijn van een parkeerkaart voor gehandicapten (verstrekt door de gemeente).
  2. Studenten en medewerkers die vanwege een tijdelijke fysieke handicap met de auto naar de campus komen en niet in het bezit zijn van een parkeerkaart voor gehandicapten. 

Aanvragen ontheffing

Medewerkers van Radboud Universiteit kunnen via hun leidinggevende een ontheffing van betaling voor een parkeerabonnement aanvragen. 

Studenten van Radboud Universiteit kunnen via de studentendecaan bij Dienst Studentenzaken een ontheffing van betaling voor een parkeerabonnement aanvragen met onderstaand aanvraagformulier. Als de ontheffing is goedgekeurd, gebruik je jouw studentenkaart als parkeerkaart.

Contact

Heb je een vraag over parkeren of heb je hulp nodig? Neem dan contact op met het Service Centre.
 

+31 24 363 33 33

Contactafdeling