Gebruiksvoorwaarden digitale bibliotheek

De Radboud Universiteit heeft licentiecontracten afgesloten voor digitale bibliotheekbronnen, databestanden, (raadpleeg)software en digitale media (zoals educatieve streamingdiensten).

De toegang tot deze elektronische informatie is beperkt tot medewerkers en studenten van de Radboud Universiteit en bezoekers van de bibliotheeklocaties en is aan gebruiksvoorwaarden gebonden. Toegang is geregeld via campustoegang, d.w.z. werkstations geregistreerd in het IP-domein van de Radboud Universiteit, via authenticatie als medewerker of student van de Radboud Universiteit of via een geregistreerd gastlogin.

De gebruiker heeft zich te houden aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

  1. De digitale bibliotheekbronnen, databestanden, (raadpleeg)software en media mogen alleen worden gebruikt binnen de academische context van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en studie.
  2. Commercieel gebruik van de digitale informatiebronnen is verboden.
  3. De gebruiker mag de digitale informatiebronnen niet gebruiken voor een instelling of onderneming buiten de Radboud Universiteit waaraan die is verbonden.

Daarnaast is het gebruik van digitale bibliotheekbronnen, databestanden, (raadpleeg)software en digitale media aan een aantal andere gebruiksvoorwaarden gebonden:

  • De algemeen geldende copyrightregels zijn op het gebruik van bibliotheekbronnen, databestanden, (raadpleeg)software en digitale media van kracht.
  • Printen en downloaden van losse artikelen en delen van hoofdstukken van boeken is alleen voor eigen gebruik toegestaan.
  • Het systematisch downloaden, verspreiden, afdrukken of opslaan van substantiële delen van het gelicentieerde materiaal is niet toegestaan.
  • Het is niet toegestaan gelicentieerd materiaal via Internet of elektronische netwerken openbaar te maken.
  • In verband met copyright stellen bepaalde uitgevers voorwaarden aan het gebruik en het trainen van AI-tools.

Overtredingen die de Universiteitsbibliotheek vaststelt of waarop zij door de uitgevers wordt geattendeerd, worden gemeld aan het Computer Emergency Response Team (CERT) van de Radboud Universiteit. De toegang tot de digitale bibliotheek van thuis uit via de proxyserver wordt bij bovenmatig downloaden automatisch voor 24 uur afgesloten.

Mogelijke juridische of financiële consequenties zijn voor de overtreder van de licentievoorwaarden.

De meeste licenties zijn toegangslicenties waarbij er voor toegang tot de content geen uitwisseling van persoonsgegevens met de leverancier plaatsvindt.  Wel moet worden gewezen op de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door leveranciers (bijvoorbeeld na het aanmaken van een persoonlijk account). Dat wordt niet afgedekt via de licenties en is de verantwoordelijkheid van de student/medewerker zelf.

Gebruiksvoorwaarden RU- en SURFnetwerk

Let op: Het gebruik van het RU- en SURFnetwerk is eveneens aan gebruiksvoorwaarden verbonden. Deze voorwaarden kun je als pdf downloaden: