Zelf adverteren

Je kunt (online) adverteren, bijvoorbeeld in kranten en tijdschriften en op websites en sociale media. Als je een advertentie plaatst, zorg er dan voor dat:

 • De Radboud Universiteit herkenbaar in beeld komt.
 • De vormgeving in lijn is met de huisstijl.

Bij een gezamenlijke advertentie van meerdere partners, zorg er dan voor dat:

 • Ons logo altijd helemaal wordt geplaatst, dus de afbeelding en de tekst. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.
 • Het formaat minimaal 50 procent van het logo is zoals dat op een A4 wordt gebruikt.

Online adverteren

Als je online wilt adverteren, neem dan altijd contact op met onlinemarketing [at] ru.nl (onlinemarketing[at]ru[dot]nl). Samen bespreek je:

 • Of je campagne niet overlapt met campagnes die al lopen of zijn ingepland.
 • Of je je eigen account moet aanmaken.
 • Hoe je je campagne optimaal inricht.
 • Of de campagne voor je wordt uitgevoerd of dat je dit zelf moet doen.

Als je zelf je advertentiecampagne moet inrichten, controleer of je je alle informatie hebt die je nodig hebt om je advertentie te maken:

 • Doel
 • Doelgroep
 • Contactpersoon
 • Beschikbare budget
 • Gewenste looptijd

Contact

Hulp nodig? Neem contact op met: