Universiteitsarchief

Het universiteitsarchief bewaart de formele archieven van diverse (bestuurs)organen die actief waren of zijn binnen de universiteit of nauw daaraan gelieerd zijn. Daarnaast beheert zij ook een groeiende collectie film- en fotomateriaal en erfgoedobjecten die nauw gerelateerd zijn aan de universitaire gemeenschap. 

Deze archieven zijn van belang als cultuur-historisch erfgoed en dienen als bron voor informatie en onderzoek over de geschiedenis van de Radboud Universiteit.

Collecties

De archieven van de Radboud Universiteit zijn niet openbaar, maar wel toegankelijk. Stuur ons een email met een gemotiveerd verzoek als je de collecties wilt inzien. 

Stuur je verzoek naar marianne.waldekker [at] ru.nl (marianne[dot]waldekker[at]ru[dot]nl) 

Wanneer je toestemming hebt, kun je de archiefstukken bekijken in de Studiezaal Erfgoedcollecties.

Archieven schenken 

Wij verwelkomen schenkingen van  archieven en erfgoedobjecten aan het universiteitsarchief. 

Medewerkers van het universiteitsarchief denken graag mee bij het overdragen van archieven. Zij kunnen adviseren over wat er wel en niet in aanmerking komt voor blijvende bewaring, hoe het archief geordend en beschreven kan worden en welke afwegingen gemaakt kunnen worden met betrekking tot openbaarheid en de AVG.

Contact

Neem voor meer informatie over het inzien van de collecties of het overdragen van archieven contact op met %20marianne.waldekker [at] ru.nl (Marianne Waldekker).

024-3611064