Huisvestingstarieven

Huisvestingstarieven

Het vastgoed van de Radboud Universiteit is gefinancierd volgens het Gebruiker-Eigenaar-Model (GEM):

  • het college van bestuur is eigenaar en verhuurder en opdrachtgever voor de bouwprojecten in het investeringsplan
  • de faculteiten, diensten en bedrijven zijn gebruiker en huurder
  • Campus & Facilities is opdrachtnemer

De huisvestingstarieven worden jaarlijks – op advies van Campus & Facilities - door het college van bestuur vastgesteld.

Integraal tarief

In de tarieven zijn naast de vaste lasten (afschrijving, rente en wettelijke lasten) tevens de instandhoudingskosten (onderhoud gebouwen, groen, wegen en terreinen) en servicelasten (energie, schoonmaak, data en bewaking) meegenomen. Dit is het integrale tarief voor de huisvestingskosten.

Facturering

De huisvestingsfactuur is gebaseerd op het werkelijk verbruik voor faculteiten, diensten en bedrijven. Per 4 maanden is aanpassing mogelijk. Daarmee heeft de gebruiker tussentijds de mogelijkheid om extra ruimte te huren of af te stoten.

Huisvestingstarieven 2024

Demarcatielijst

Conform het GEM is een demarcatielijst opgesteld waarin bepaald wordt welke kosten voor de eigenaar zijn en welke kosten voor de gebruiker.

Demarcatielijst

Demarcatielijst 2010

Contact

+31 24 363 33 33

Contactafdeling