Toestemming fotografie en film

Als je beeldmateriaal maakt gelden altijd de algemene richtlijnen. Soms is daarnaast schriftelijke toestemming nodig. Wees extra zorgvuldig als je beeld maakt van minderjarigen, bijvoorbeeld op een open dag. Vraag tijdens het fotograferen om toestemming, als het mogelijk is ook aan een ouder. Vertel daarbij wie je bent, waarom je het beeld maakt en voor wie.   

Algemene richtlijnen 

  1. De campus is openbare ruimte: de campus van de Radboud Universiteit is openbare ruimte. Het is toegestaan om beeld dat gemaakt is op de campus te publiceren bij nieuwsberichten. Dit heet ‘vrijheid van nieuwsgaring’. Dit geldt voor nieuws op websites, social media en in print.
  2. Mondelinge toestemming studenten en docenten: Als je mensen herkenbaar in beeld brengt bij bijeenkomsten en werkzaamheden die te maken hebben met studeren, vraag je minimaal mondelinge toestemming. Denk bijvoorbeeld aan beeld van colleges, practica en studiewerkplekken. 
  3. Breng mensen fatsoenlijk in beeld: je brengt mensen correct en fatsoenlijk in beeld. Let daarbij ook op de context waarin het beeld gebruikt wordt. Bijvoorbeeld, plaats een foto van een student met overgewicht niet zomaar bij een nieuwsbericht over obesitas. Dit kan de student kwetsen.
  4. Bij bezwaar wordt beeld vernietigd: mensen mogen bezwaar maken tegen het gebruik van beeldmateriaal waarop zij herkenbaar zijn. Dan moeten de beelden, in de beeldbank en de publicaties waarin ze staan, meteen worden vernietigd, als dit mogelijk is. 

Schriftelijke toestemming

Je hebt meestal schriftelijke toestemming nodig als je beeld maakt voor promotiemateriaal. Dit geldt voor beeld voor websites, social media en in print. Denk bijvoorbeeld aan banners, Facebook-posts en brochures. Vraag schriftelijke toestemming aan personen in beeld worden gebracht bij beeld dat: 

  • in scene is gezet;
  • niet in scène is gezet, maar waarin je een beperkt aantal personen herkenbaar in beeld brengt;
  • niet in scène is gezet, maar waarin je minderjarigen beeld brengt.

Alleen ouders kunnen schriftelijke toestemming geven voor minderjarigen. 

Contact

Hulp nodig? Neem contact op met: