Sjabloon handtekening e-mail

Gebruik een vaste e-mailhandtekening, zodat elke e-mail op dezelfde manier wordt afgesloten. Gebruik het lettertype Open Sans 9 pt voor jouw gegevens. Gebruik voor de disclaimer (‘Dit bericht en… bericht te vernietigen.’) het lettertype Open Sans 8 pt, schuin gedrukt.

Tekst voor handtekening

Met vriendelijke groet,

< naam > | < je persoonlijke voornaamwoorden > | < functie > | < afdeling > | Radboud Universiteit | Postbus 9102, 6500 HC Nijmegen | 024 - 361 23 45 | www.ru.nl

Dit bericht en elke eventuele bijlage is uitsluitend bestemd voor degene(n) waar deze voor bedoeld is en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u niet die persoon bent, mag u dit bericht en de bijlage niet kopiëren of aan derden ter inzage geven of verspreiden. U wordt verzocht de afzender hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen.

Persoonlijke voornaamwoorden

We moedigen het aan om je persoonlijke voornaamwoorden (zoals zij/haar, hij/hem, hen/hun) in je e-mailhandtekening te noteren. Waarom? Leer meer over persoonlijke voornaamwoorden.

Afbeelding voor handtekening

In je handtekening kun je ook een afbeelding gebruiken.

Logo

Gebruik bij voorkeur het logo van de Radboud Universiteit in je handtekening. Deze kun je zelf downloaden en in je handtekening plaatsen.

Lustrumhandtekening

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Radboud Universiteit is er ook een handtekening met lustrumbadge. Deze vind je hieronder. Gebruik deze handtekening tijdens het lustrumjaar 2023.

Download lustrumhandtekening

De lustrumhandtekening voor gebruik in emails

Contact

Hulp nodig? Neem contact op met:

Contactafdeling