Veilige werkomstandigheden bespreken met een preventiemedewerker

Elke afdeling heeft een Preventiemedewerker ARBO- en Milieu. De preventiemedewerker is je eerste aanspreekpunt voor veilige werkomstandigheden.

Waarvoor kun je bij de preventiemedewerker terecht?

De Preventiemedewerker Arbo- en Milieu helpt bij het oplossen en voorkomen van problemen op het gebied van:

 • arbeidsomstandigheden;
 • ongevallen en ernstige incidenten;
 • lichamelijke werkbelasting;
 • psychosociale werkbelasting;
 • ongewenste omgangsvormen;
 • gevaarlijke stoffen en milieu;
 • algemene veiligheid;
 • veilig werken met biologische agentia;
 • klimaatklachten;
 • klachten over verlichting;
 • werken in lawaai;
 • scheiden van afval.

De preventiemedewerker op jouw afdeling

Om te weten wie de Preventiemedewerker Arbo & Milieu van je afdeling is, kun je de organisatiegids raadplegen (functie: preventiemedewerker) of contact opnemen met je afdelingshoofd.

Zelf preventiemedewerker worden?

De Arbo- en Milieudienst organiseert in samenwerking met de afdeling HR van het Radboudumc een opleiding voor nieuwe preventiemedewerkers van het Radboudumc en de Radboud Universiteit. Deze opleiding wordt minimaal twee keer per jaar gegeven; in het voorjaar en in het najaar. Daarnaast vindt er tweemaal per jaar een bijscholing plaats. 

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen, kun je contact opnemen met:

Voor medewerkers FNWI
Mariëlle Nelemans
marielle.nelemans [at] ru.nl
T +31 24 365 23 67

Voor overige medewerkers van de Radboud Universiteit
Rutger Pronk
rutger.pronk [at] ru.nl
+31 6 29 64 46 04

Contactafdeling