Wat te doen bij een incident met gevaarlijke stoffen

Snel handelen is in iedere crisissituatie van groot belang. Hier lees je in het kort hoe je moet handelen bij een incident met gevaarlijke stoffen, biologische agentia en radionucliden:

 • Bel +31 24 365 55 55
 • Noem duidelijk je naam, locatie en aard van het incident
 • Waarschuw de personen in de bedreigde zone
 • Breng in gevaar verkerende personen in veiligheid
 • Voorkom verspreiding
 • Houd besmette personen ter plaatse
 • Zie erop toe dat niemand de bedreigde zone betreedt
 • Breng de afdelingsdeskundige op de hoogte
 • Neem - indien mogelijk - de eerste beperkende maatregelen
 • Verleen - indien mogelijk - eerste hulp aan slachtoffers
 • Breng de afdelingsleiding op de hoogte
 • Volg instructies op van de centrale bedrijfshulpverleners
 • Meld incident bij de leiding en de Arbo- en Milieudienst
 • Elk incident met biologische agentia of genetisch gemodificeerde organismen (GGO) moet worden gemeld bij de Biologische veiligheidsfunctionaris. Voor handelen na incidenten, calamiteiten en ongevallen met genetisch gemodificeerde organismen in of nabij een GGO-ruimte is een procedure opgesteld.

Verzenden infectueuze stoffen GGO en diagnostiche monsters

Alarmnummer

T +31 24 365 55 55

+31 24 361 54 00