Wat te doen bij ordeverstoring

In gevallen van ordeverstoring bel je het alarmnummer +31 24 365 55 55.

De meldkamer roept dan de Dienst Beveiliging & Parkeertoezicht op en stelt de calamiteitencoördinator op de hoogte. De coördinator overlegt met het Crisismanagement team (CMT) van de universiteit. Het CMT beslist over verdere stappen.

Richtlijnen voor portiers/management

 1. De algemene richtlijn van de Radboud Universiteit bij acties is dat de politie zoveel mogelijk afzijdig blijft. Mocht men toch tot verwijdering willen overgaan, dan dient de burgemeester de politie hiertoe opdracht te geven.
 2. Gebruik nooit geweld.
 3. Laat de actievoerders hun grieven uiten, ga niet met hen in discussie.
 4. Informeer het personeel over de situatie, laat gevoelige stukken opbergen.
 5. Probeer ervoor te zorgen dat actievoerders zich alleen in de openbare ruimten van het gebouw begeven. Lukt dit niet, wijs er dan op dat de actiegroep onwettig handelt en zich schuldig maakt aan huisvredebreuk.
 6. Probeer te onthouden wie wat aan verdere acties onderneemt of schade veroorzaakt, in verband met latere aangifte.
 7. Vermijd agressieverhogende acties, zoals opzichtig foto’s of video’s maken.
 8. Compartimenteer zo mogelijk de locatie waar de actiegroep zich bevindt.
 9. Denk eraan dat de pers vaak is ingelicht over de actie en dus aanwezig is.
 10. Treed de actievoerders nooit alleen, maar altijd met tweeën tegemoet.
 11. Blijf vriendelijk en voorkomend. Neem eventuele eisen aan en deel mee dat ze intern voor nadere bestudering worden doorgegeven.

Contact

Alarmnummer +31 24 365 55 55