Sjabloon handtekening e-mail

Gebruik een vaste e-mailhandtekening, zodat elke e-mail op dezelfde manier wordt afgesloten. Gebruik het lettertype Open Sans 9 pt voor jouw gegevens. Gebruik voor de disclaimer (‘Dit bericht en… bericht te vernietigen.’) het lettertype Open Sans 8 pt, schuin gedrukt.

Tekst voor handtekening

Met vriendelijke groet,

< naam > | < functie > | < afdeling > | Radboud Universiteit | Postbus 9102, 6500 HC Nijmegen | 024 - 361 23 45 | www.ru.nl

Dit bericht en elke eventuele bijlage is uitsluitend bestemd voor degene(n) waar deze voor bedoeld is en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u niet die persoon bent, mag u dit bericht en de bijlage niet kopiëren of aan derden ter inzage geven of verspreiden. U wordt verzocht de afzender hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen.

Contact

Hulp nodig? Neem contact op met:

Contactafdeling

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.