Handleiding profielpagina

Profielpagina’s zijn de persoonspagina’s van medewerkers van de Radboud Universiteit. Wetenschappelijk personeel kan op deze pagina onder meer nevenfuncties, onderzoekssubsidies en (key)publicaties toevoegen. Ondersteunend personeel kan de eigen profielpagina ook bewerken.

Stappenplan

 1. Inloggen of aanmelden

  Al een profiel?

  Nog geen profiel?

  De profielpagina wordt beheerd in de portal en is beschikbaar in het Nederlands en Engels.

  De profielpagina is vindbaar via Google en andere zoekmachine's.

 2. Onderdelen profielpagina

  1. Functie & Expertise
   - Functie
   - Expertise
   - Trefwoorden
   - Projecten
   - Media-optredens
  2. Contact Informatie
   - Selecteer contactinformatie
   - Foto
   - Online Gegevens (social media, persoonlijke website)
   - Werkdagen
  3. Onderzoek & Publicaties*
   - Onderzoeksthema
   - Onderzoeksgroep
   - Key publicaties
   - Links naar een (volledige) publicatielijst
   - Belangrijkste prijzen en toekenningen
   - Research ID
  4. Onderwijsinformatie**
   - Cursussen
   - Onderwijsprijzen
  5. Curriculum Vitae
   - Curriculum Vitae
   - Nevenfuncties

  * alleen beschikbaar voor medewerkers met een wetenschappelijke rol.
  ** alleen beschikbaar voor medewerkers met een onderwijsrol.

  Lees verder voor een gedetailleerde instructie voor de verschillende onderdelen op de profielpagina.

 3. 1. Functie & Expertise

  Functie

  Bij 'Functie' staan alle actieve en geregistreerde functies van een medewerker vermeld. Deze worden aangeleverd door het Relatie Beheer Systeem (RBS). De medewerker kan zelf de volgorde van de functies veranderen of een functie verbergen.

  Als een medewerker een functienaam wilt aanpassen of toevoegen, dient er contact opgenomen te worden met de RBS-beheerders (zie 'Contactpersonen' onderaan deze pagina). 

  Expertise

  Bij 'Expertise' is het mogelijk een omschrijving te geven van de expertise en werkveld in maximaal 2000 karakters. Schrijf bondig en vermijd het gebruik van teveel vakjargon.

  Trefwoorden

  Bij 'Trefwoorden' kunnen maximaal 5 kernwoorden ingevuld worden waarop de medewerker gevonden kan worden in de organisatiegids (via zoeken op expertise) van de universiteit.

  Projecten

  Bij 'Projecten' is er de mogelijkheid om projecten toe te voegen aan de profielpagina, met een maximum van vijf. Elk project kan met een maximum van 2000 karakters beschreven worden. Ook kan er een url en een jaartal aan het project toegevoegd worden.

  Media-optredens

  Bij 'media-optredens' kunnen er maximaal 5 mediavermeldingen worden ingevoerd, een url waar de vermelding online te vinden is en een jaartal. Bij meerdere mediavermeldingen kun je de volgorde aanpassen. Elk media-optreden kan met een maximum van 2000 karakters beschreven worden. 

 4. 2. Contact Informatie

  Selecteer contactinformatie

  Hier wordt alle (actieve) contactinformatie van een medewerker getoond die geregistreerd staat in het Relatie Beheer Systeem (RBS). Een medewerker kan kiezen welke informatie wel getoond wordt en welke niet. Ook is het mogelijk om een mobiel nummer aan de profielpagina toe te voegen.

  Foto

  Bij 'Foto' kan een medewerker aangeven of de bestaande profielfoto getoond moet worden of juist niet. Het is mogelijk een andere profielfoto aan de profielpagina toe te voegen; deze kan hier geüpload worden. De foto wordt automatisch bijgesneden tot het standaardformaat voor profielfoto’s: 522 pixels hoog en 392 pixels breed.

  Met het aanpassen van de foto verandert uitsluitend de foto in de organisatiegids en op de profielpagina.

  Online Gegevens

  Bij 'Online gegevens' is het mogelijk een Linkedin-, Twitter-, Mastodon- en/of een Instagram-account aan de profielpagina toe te voegen, alsmede (persoonlijke) websites. Het is mogelijk zowel een Nederlandse als een Engelse websites toe te voegen.

  Werkdagen

  Bij 'Werkdagen' geeft een medewerker aan welke dagen hij/zij werkt.

 5. 3. Onderzoek & Publicaties

  De tab 'Onderzoek & Publicaties' is alleen beschikbaar voor medewerkers met een wetenschappelijke rol.

  Onderzoeksthema

  Bij 'Onderzoeksthema' is het mogelijk om aan te geven binnen welk thema een medewerker onderzoek doet en hier een URL aan te koppelen. Alleen voor medewerkers van het Donders Institute is er een standaard selectielijst met onderzoeksthema's beschikbaar waaruit ze kunnen kiezen.

  Onderzoeksgroep

  Bij 'Onderzoeksgroep' is het mogelijk om aan te geven binnen welke onderzoeksgroep een medewerker onderzoek doet en hier een URL aan te koppelen. Alleen voor medewerkers van het Donders Institute is er een standaard selectielijst met onderzoeksgroepen beschikbaar waaruit ze kunnen kiezen.

  Key publicaties

  Bij 'Key publicaties' kunnen onder Keypublicaties invoeren maximaal vijf key publicaties handmatig met eventuele links naar openbare tekstversies toegevoegd worden. Wetenschappers die werken met Research Information Services (RIS) kunnen ervoor kiezen om de aangeven key publicaties uit RIS hier over te nemen.

  Links naar een (volledige) publicatielijst

  Bij 'Link naar publicatielijst' is het mogelijk verschillende publicatielijsten aan de profielpagina toe te voegen. Op de profielpagina wordt dan de link getoond. Mogelijkheden:

  • Radboud Repository: de link verwijst naar een online overzicht van wetenschappelijke publicaties van de auteur en links naar onderliggende datasets. De gegevens worden iedere nacht overgenomen uit RIS. De Radboud Repository bevat de fulltext bestanden die openbaar toegankelijk zijn voor een breed publiek.
  • RIS (Research Information Services): de link verwijst naar een lijst van alle publicaties van de auteur die ingevoerd zijn in het onderzoeksregistratie-systeem RIS en de status openbaar hebben. De RIS-publicatielijst is inclusief publicaties die nog ‘in press’ zijn en overige resultaten zoals interviews en prijzen.
  • ResearcherID: voeg hier als wetenschapper het ResearcherID in (schrijfwijze: A-1234-1234) en er wordt een link getoond naar het overzicht van publicaties binnen ResearcherID.com van Thomson Reuters.
  • OrcidID: voeg hier als wetenschapper het OrcidID in (schrijfwijze: 0000-1111-2222-3333) en er wordt een link getoond naar de ORCID-pagina.
  • Website: heeft een wetenschapper een eigen website waar een overzicht van publicaties staat, dan kan dat hier toegevoegd worden. Op de profielpagina wordt dan de link getoond
  • PDF: een pdf met een overzicht van publicaties kan hier toegevoegd worden.

  Als een medewerker onjuistheden tegenkomt in publicatielijsten uit RIS of Radboud Repository, dan kan er contact worden opgenomen met de RIS/Metis-beheerders (zie 'Contactpersonen' onderaan deze pagina).

  Belangrijkste prijzen en toekenningen

  Bij 'Belangrijkste prijzen en toekenningen' is het mogelijk prijzen, nominaties en/of toekenningen met vermelding van het jaartal aan de profielpagina toe te voegen, met een maximum van vijf.

 6. 4. Onderwijsinformatie

  Het segment 'Onderwijsinformatie' is alleen beschikbaar voor medewerkers met een onderwijsrol.

  Cursussen

  Bij 'Cursussen' staan automatisch de cursussen die in het onderwijssysteem Osiris aan de betreffende medewerker zijn gekoppeld. Dit kan een medewerker niet zelf wijzigen; hij of zij kan er alleen voor kiezen ze wel of niet te tonen op de profielpagina.

  Als een medewerker onjuistheden tegenkomt in de lijst met cursussen, dan kan er contact opgenomen worden met de Osirisbeheerders (zie 'Contactpersonen' onderaan deze pagina). 

  Onderwijsprijzen

  Bij Onderwijsprijzen is het mogelijk prijzen, nominaties en/of toekenningen aan de profielpagina toe te voegen met vermelding van het jaartal, met een maximum van vijf.

 7. 5. Curriculum Vitae

  Curriculum Vitae

  Bij 'Curriculum Vitae' kan een medewerker een curriculum vitae als pdf-bestand uploaden; (inter)nationale bezoekers kunnen deze vervolgens downloaden en lezen.

  Eerder gekoppelde CV’s zijn te verwijderen door de checkbox 'Verwijder CV Nederlands' of 'Verwijder CV Engels' eronder aan te vinken en vervolgens het profiel op te slaan. Bij het opslaan wordt het Curriculum Vitae verwijderd. Let op: verwijder privacygevoelige gegevens uit een CV voordat deze geüpload wordt.

  Nevenfuncties

  De Radboud Universiteit vindt het belangrijk dat nevenfuncties van wetenschappelijk personeel openbaar te raadplegen zijn. Nevenfuncties worden vermeld op profielpagina’s van wetenschappers. Geef een korte omschrijving van de nevenfunctie en het jaartal waarop met deze nevenfunctie is gestart. Het is ook mogelijk een organisatie en een url naar deze organisatie eraan te koppelen. Een medewerker kan ook aangeven dat het werk aan de Radboud Universiteit een nevenfunctie is. Geen relevante nevenfuncties? Geef dat dan ook aan.

  Bekijk meldingsplichtige nevenfuncties

 8. Contactpersonen

  Algemene vragen over de profielpagina en organisatiegids

  Online Ondersteuning, Divisie Marketing & Communications: cms [at] ru.nl (cms[at]ru[dot]nl)

  Vragen over functienamen en contactgegevens

  RBS-beheerders: www.radboudnet.nl/rbs/lokale-beheerders-rbs

  Vragen over publicatiegegevens

  Algemeen: ris [at] ubn.ru.nl (ris[at]ubn[dot]ru[dot]nl)
  RIS/Metisbeheerders: www.ru.nl/research-information-services/support

  Vragen over cursusgegevens

  Osiris-beheerders: www.radboudnet.nl/osiris/achtergrond/key-users-osiris