Klacht indienen bij de Klachtencommissie

Als je ongewenst gedrag ervaart, dan kun je een klacht indienen bij het college van bestuur. Je kunt alleen een klacht indienen als het ongewenste gedrag plaats heeft gevonden onder omstandigheden die direct verband houden met het uitvoeren van je werk of studie. Bijvoorbeeld activiteiten die de universiteit (binnen of buiten de campus) organiseert, zoals congressen, vergaderingen of een teamuitje buiten de campus. De klacht moet schriftelijk worden ingediend. Klachtenformulieren zijn verkrijgbaar bij de vertrouwenspersoon. In de klacht moet in ieder geval staan wie je bent, wie de veroorzaker is en wat het ongewenste gedrag is dat je hebt meegemaakt. Verder moet je aangeven welke stappen je al hebt ondernomen. Als je daarvan schriftelijke bewijsstukken hebt, stuur ze mee met de klacht. De vertrouwenspersoon kan je hierbij helpen.

Een klacht indienen kan tot 2 jaar nadat een ongewenste gedraging heeft plaatsgevonden, tenzij het gaat om een klacht over seksuele intimidatie. Dan mag er meer tijd verstreken zijn. Ook in andere situaties kan de klachtencommissie beslissen dat een klacht na de termijn van 2 jaar alsnog in behandeling wordt genomen. De behandeling vindt altijd plaats achter gesloten deuren. Binnen acht weken na ontvangst van de klacht moet de klachtencommissie het onderzoek hebben afgerond en advies hebben uitgebracht aan het college van bestuur. Het college van bestuur stelt vervolgens binnen twee weken zijn oordeel vast. Dit oordeel wordt door (een lid van) het college tijdens een persoonlijk gesprek toegelicht aan zowel klager als beklaagde.

Contact

Je kunt een klacht indienen via postbus 9102, 6500 HC Nijmegen.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.