Onafhankelijk advies krijgen van de ombudsfunctionaris

Heb jij een vraag, melding of klacht over het gedrag van andere medewerkers of organisatieonderdelen? Neem dan contact op met de ombudsfunctionaris. Deze persoon bekijkt elke situatie onpartijdig en geeft onafhankelijk gevraagd en ongevraagd advies aan de organisatie om processen, situaties en (personeels)beleid te verbeteren. De ombudsfunctionaris heeft telkens oog voor de belangen van jou als medewerker en die van de organisatie. Deze persoon analyseert met jou het probleem en zoekt naar een oplossing. De weg naar een oplossing kan zijn advisering, bemiddeling of het indienen van een klacht of starten van een procedure. Er kan ook (anoniem) gemeld worden ten behoeve van de data waardoor patronen duidelijk kunnen worden en er de mogelijkheid is van een onafhankelijk onderzoek.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.