Kostenberekening voor aangaan opdrachten met externen

Ga je als wetenschapper van de Radboud Universiteit een opdracht aan met externe partij, zoals een opdracht voor consultancy en projectopdrachten? Hanteer dan altijd het ‘RU IKS-tarief’, een uniforme kostensystematiek om tarieven te berekenen.

Het doel van deze integrale methode is om te allen tijde bij externe opdrachtgevers tarieven in rekening te brengen die kostendekkend zijn. Het hanteren van kostendekkende tarieven is niet alleen belangrijk om aan de wetgeving te voldoen, maar ook in het kader van de bedrijfsvoering (financiële situatie) en financiële bewustwording. Het college van bestuur heeft daarom in april 2024 tot het gebruik van het universitaire IKS-tarief besloten.

Wanneer gebruik je het IKS-tarief?

Gebruik de systematiek bij het bepalen van de tarieven voor de volgende activiteiten:

  • alle (publiek) private opdrachten;
  • alle opdrachten waarbij er geen subsidievoorwaarden zijn opgenomen.

Bij de toepassing van deze systematiek zullen er nog activiteiten zijn waarbij de vraag bestaat of het 'RU IKS-tarief' in volle omvang doorgerekend moet worden, dan wel of er bepaalde opslagpercentages kunnen worden uitgezonderd. De beoordeling daarvan ligt bij de financiële afdeling van jouw organisatieonderdeel, waarbij de uitleg van zo’n beoordeling moet worden vastgelegd.

Het actuele 'RU IKS-tarief' is op te vragen bij de financiële afdeling van jouw organisatieonderdeel.

Contact

Neem bij vragen of voor advies contact op met de financiële afdeling van jouw organisatieonderdeel.