30% regeling

De 30% regeling kan van toepassing zijn als je:

De 30%-regeling is een vergoeding voor extraterritoriale kosten: de extra kosten die een medewerker maakt wanneer deze vanuit het buitenland in Nederland komt werken. Zo worden er misschien reis- en verhuiskosten gemaakt of kan het levensonderhoud duurder zijn dan in het oorspronkelijke land.

Dit belastingvoordeel kan soms ook toegepast worden wanneer je al in Nederland werkzaam bent, maar voor een langere periode naar het buitenland wordt uitgezonden.

Verhuizen naar Nederland

Als je vanuit het buitenland naar Nederland verhuist voor een baan aan de Radboud Universiteit, dan heb je mogelijk recht op de 30%-regeling. De 30%-regeling is een vergoeding voor de extra kosten die je maakt als je Nederland komt werken. Dit is de zogenoemde vergoeding voor extraterritoriale kosten. Door toepassing van de 30%-regeling ruil je 30% van je oorspronkelijke loon uit voor een belastingvrije vergoeding. De Radboud Universiteit mag dan vijf jaar lang 30% van je inkomen belastingvrij uitbetalen.

Je komt in aanmerking voor de 30%-regeling als je:

  1. tenminste 16 van de 24 maanden voordat je in dienst komt bij de Radboud Universiteit op minimaal 150 km van de Nederlandse grens woonde;
  2. je specifieke kennis en vaardigheden hebt die op de Nederlandse arbeidsmarkt (bijna) niet aanwezig zijn. 
  3. je bent aangeworven vanuit het buitenland.

Als je aan deze voorwaarden voldoet, kan je HR-medewerker de aanvraagprocedure bij de Belastingdienst starten. De Belastingdienst beslist of je recht hebt op de 30%-regeling. Lees meer op de website van de Belastingdienst

Langere periode naar het buitenland

Als je al gebruik maakt van de 30%-regeling

Als je al gebruik maakt van de 30%-regeling, dan is het mogelijk ook tijdens de periode dat je voor de Radboud Universiteit in het buitenland werkt, gebruik te blijven maken van dit belastingvoordeel.

Een voorwaarde is wel dat je tijdens je werk in het buitenland loonbelasting blijft afdragen in Nederland. Op het moment dat je namelijk onder de belasting van een ander land valt, komt de 30%-regeling te vervallen. 

Als je nog geen gebruik maakte van de 30%-regeling

Als wetenschappelijk medewerker in dienst van de Radboud Universiteit die nog geen gebruik maakt van de 30%-regeling, is het onder voorwaarden mogelijk deze wel te ontvangen gedurende een tijdelijk buitenlandverblijf.

Voorwaarde is dat het gaat om een uitzending van ten minste 45 dagen binnen een periode van een jaar. Verder dient het te gaan om:

  • het beoefenen van wetenschap of het geven van onderwijs in een EU-land, of
  • uitzending naar Afrika, Azië, Midden- en Zuid-Amerika of bepaalde landen in Oost-Europa.

Het belastingvoordeel gaat alleen op voor de werkelijke perioden dat je je in het buitenland bevindt. Geef de perioden goed door aan je personeelsfunctionaris (zie onder het laatste kopje), zodat het bij de salarisberekening correct meegeteld wordt.

30% regeling aanvragen

Aanvragen en wijzigingen van de 30%-regeling lopen altijd via de HR-medewerker van je faculteit of instituut. Deze adviseert, voert de regeling uit en geeft de gegevens door aan de Salarisadministratie.

Contact

Neem contact op met je HR-medewerker.