Checklist voor tijdelijk verblijf in het buitenland

Ga je tot maximaal 6 weken naar het buitenland, dan is het goed een aantal dingen te checken voordat je gaat. Denk daarbij onder andere aan: 

 • Blijf ik mijn 30% regeling houden of kan ik juist gebruik maken van deze regeling in het buitenland?
 • Heb ik schriftelijke toestemming gekregen om te mogen werken in het buitenland?
 • Waar moet ik belasting betalen tijdens mijn tijdelijke verblijf in buitenland?
 • Waar ben ik sociaal verzekerd tijdens mijn buitenland verblijf? Hoe zit het dan met de AOW/ANW?
 • Moet ik een reis aanvragen in BASS?
 • Hoe kan ik het tijdelijk adres in buitenland doorgeven?
 • Moet ik een Reisverzekering afsluiten?
 • Zijn de zorgkosten in het buitenland gedekt?
 • Moet ik een Verblijfsvergunning aanvragen voor het land waar ik tijdelijk verblijf/werk?
 • Heb ik voor het verblijfsland vaccinaties nodig en waar kan ik die halen?
 • Check je persoonlijke verzekering
 • Bekijk de visum vereisten voor jouw bestemming

Toestemming werken vanuit het buitenland

Het werken vanuit het buitenland kan gevolgen hebben voor waar je loonbelasting moet betalen of sociaal verzekerd bent. Ook zijn er situaties waarbij arbeidsrecht van het andere land van toepassing kan zijn. De Radboud Universiteit is hiervoor verantwoordelijk en heeft een belangrijke zorgplicht voor jou als medewerker. 

 

Voor het werken vanuit het buitenland geldt de volgende instructie:

 • Volledig werken vanuit het buitenland is niet toegestaan zonder vooraf schriftelijke toestemming van het faculteitsbestuur en een positief advies van Global Mobility Services ten aanzien van de consequenties met betrekking tot buitenlands arbeids-, belasting- en socialeverzekeringsrecht
 • Hybride werken vanuit het buitenland voor grensarbeiders uit Duitsland en België is toegestaan tot maximaal 49,5% van jouw werktijd  

 

Vraag dus altijd bij jouw leidinggevende schriftelijke toestemming als je van plan bent vanuit het buitenland te gaan werken. Elke aanvraag zal ter advisering aan Global Staff Services van de Divisie HR worden voorgelegd.