Formulier: Buitenlandverblijf doorgeven

Vul voorafgaand aan je vertrek altijd het formulier 'Buitenlandverblijf doorgeven' in. Global Staff Services beoordeelt dan of je in Nederland verzekerd kunt blijven voor sociale zekerheid, of dat je je moet verzekeren in het land waar je dan verblijft. De beoordeling wordt teruggekoppeld naar de HR-medewerker van je faculteit of instituut, zodat die het kan verwerken.

Buitenlandverblijf doorgeven

* Verplicht veld
Vul dit formulier voorafgaand aan de uitzending naar het buitenland in, zo nodig met hulp van een HR-medewerker. Aan de hand van deze gegevens zullen arbeidsjuristen van Global Staff Services je situatie beoordelen en advies uitbrengen.
Hoe lang ga je naar het buitenland?
Vanuit welke faculteit word je uitgezonden naar het buitenland?
Heb je voor je buitenlandverblijf schriftelijk toestemming van je leidinggevende?

De situatie tijdens het buitenlandverblijf

Onderstaande vragen betreffen de situatie in de periode dat je voor je werk in het buitenland verblijft. Deze gegevens zijn van belang om te bepalen welk arbeidsrecht van toepassing is.

Het geplande buitenlandverblijf staat in het kader van
Welke werkzaamheden ga je hoofdzakelijk verrichten, in de periode dat je voor de Radboud Universiteit uitgezonden wordt naar het buitenland?
Worden reis- en verblijfskosten voor deze uitzending (deels) vergoed door de RU of via een (beurs)verstrekker?
Als je een partner en/of kinderen hebt, zullen deze tijdens de uitzendperiode met je meegaan naar het buitenland?

Werkzaamheden voor eventuele andere werkgever

Word je via de Radboud Universiteit als werkgever gedetacheerd bij een organisatie in een ander EER-land?
Indien je via de Radboud Universiteit een detacheringsovereenkomst krijgt bij een organisatie in een ander EER-land, dan zijn wij verplicht je volgens de WagwEU aan te melden als 'posted worker' in het betreffende land.
Heb je naast je aanstelling bij de Radboud Universiteit ook een aanstelling bij een andere werkgever?
In welke hoedanigheid verricht je deze werkzaamheden?

Situatie vóór en na het buitenlandverblijf

Onderstaande vragen betreffen de situatie vóórdat je voor het werk uitgezonden wordt naar het buitenland. De bedoeling is om te kunnen beoordelen waar je je sociaal centrum hebt en daaruit te concluderen waar je belastingplichtig bent.

Maak je vóór vertrek al gebruik van de 30%-belastingregeling?
Verricht je tijdens de uitzendperiode meer dan 25% van je totale werktijd je werkzaamheden vanuit het buitenland?
Als op grond van de beoordeling blijkt dat er een buitenlands belastingverdrag van toepassing wordt, kan dit consequenties hebben voor je 30%-regeling. Dit zal dan opgenomen worden in het advies dat je ontvangt op basis van de hier ingevulde gegevens en zal uitgevoerd worden door de personeelsfunctionaris.
Ik geef toestemming mijn gegevens te delen met mijn personeelsfunctionaris, zodat deze op de hoogte is van deze verandering in mijn status.

Let op: Het is belangrijk van tevoren te zorgen dat je een goede reisverzekering hebt, dat je ziektekostenverzekering je buitenlandverblijf dekt en dat je een reisaanvraag in BASS indient. Check of er nog iets nodig is qua visa of vaccinaties en controleer goed wat de Covid-maatregelen in het betreffende land zijn.

Slotverklaring

Ik geef toestemming mijn gegevens te delen met mijn personeelsfunctionaris
Ik neem er kennis van dat de Radboud Universiteit niet aansprakelijk gesteld kan worden voor mogelijke gevolgen die voortvloeien uit de onjuistheid en/of onvolledigheid van de door mij verstrekte gegevens
Ik verklaar bovenstaande vragen naar waarheid te hebben ingevuld. Ik zal wijzigingen in bovenstaande gegevens zo spoedig mogelijk doorgeven aan mijn personeelsfunctionaris

Op basis van de hier ingevulde gegevens zullen de arbeidsjuristen van Global Staff Services een advies uitbrengen over wat je moet regelen en of er consequenties zijn voor je rechts- of belastingspositie.

Als er belasting- of sociale zekerheidspremies afgedragen moet worden in een ander land dan Nederland, dan zal Global Staff Services bekijken of dat mogelijk is en dit (zo mogelijk) regelen met het betreffende land. De eigenlijke afdracht wordt uitgevoerd door de Salarisadministratie. Verder wordt in dit geval de personeelsfunctionaris altijd op de hoogte gesteld.