Je tijdelijke adres opgeven

Wanneer je als Radboud-medewerker voor je werk in het buitenland verblijft, is het belangrijk dat de universiteit beschikt over jouw tijdelijke buitenlandse adres.

De universiteit registreert waar haar medewerkers verblijven, niet alleen voor eventuele calamiteiten, maar ook om te kunnen aantonen waar de medewerker verblijft in verband met belastingen en sociale zekerheid.

Doorgeven van het adres

Geef je tijdelijke buitenlandse adres door aan de HR-medewerker (eventueel via je leidinggevende), zodat deze het goed vast kan leggen.