Reis aanvragen in BASS

Als je een buitenlandse reis maakt, kun je recht hebben op vergoeding van de reis- en verblijfskosten. Je kunt deze declareren én een voorschot aanvragen in BASS. Dien de aanvraag in door in BASS te gaan naar 'Onkostendeclaraties' en 'Reisaanvraag indienen'.

Reis aanvragen

Wanneer je hier de gegevens van je buitenlandverblijf invult, moet je leidinggevende via het systeem officieel toestemming geven. Hierdoor zijn alle betrokkenen ervan verzekerd dat de leidinggevende op de hoogte is en akkoord gaat.

Zet je VPN-verbinding aan als je niet op de campus bent maar toegang wilt krijgen tot BASS.