Arbeidsovereenkomst

Als je in dienst komt bij de universiteit dan maak je afspraken over jouw arbeidsvoorwaarden. In jouw schriftelijke arbeidsovereenkomst  staan deze afspraken vermeld. Hierin staat in ieder geval:

  • Datum van ingang van jouw dienstverband
  • Omvang van jouw dienstverband
  • Op de arbeidsovereenkomst is de CAO Nederlandse Universiteiten van toepassing
  • Of de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd
  • Standplaats (locatie van werken, werkplek)
  • Functie en salaris
  • Bepalingen over tussentijds opzeggen bij een tijdelijk contract
  • Alle overige specifieke afspraken over de arbeidsvoorwaarden

De arbeidsovereenkomst zelf is niet zo uitgebreid, omdat het merendeel van de arbeidsvoorwaarden in de CAO en de lokale regelingen staan die voor de Radboud Universiteit van toepassing zijn. Dit geldt o.a. voor: 

  • Geheimhoudingsbeding: In de CAO staat dat je verplicht bent tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die vanuit je functie tot je komt. 
  • Uitvindingsbeding: In de CAO staat dat als jij iets uitvindt vanuit jouw functie dat je dit meldt aan de universiteit. De universiteit heeft het exclusieve gebruiksrecht op elke uitvinding die medewerkers vanuit hun dienstverband doen of die daaruit voortvloeit. Hierop zijn de Auteurs- en Octrooiwet van toepassing.

Indienstredingsformulier nieuwe medewerker

Om jouw indiensttreding goed voor te kunnen bereiden, hebben we een ingevuld indienstredingsformulier van je nodig. Je kunt deze hieronder downloaden.