Gast(medewerkers)

Een gast is een wetenschappelijke medewerker die niet in dienst is van de Radboud Universiteit. Als gast ontvang je geen salaris of vergoeding. Je verricht uitsluitend of in overwegende mate voor jezelf of in samenwerkingsverband met een bedrijf werkzaamheden bij de Radboud Universiteit. Deze werkzaamheden duren meestal niet langer dan een jaar.

Als gast:

 • krijg je toegang tot de faciliteiten van de universiteit;
 • heb je geen arbeidsovereenkomst;
 • word je geregistreerd als gast;
 • spreekt de leidinggevende in overleg met jou voor aanvang de duur van de gastregistratie af;
 • gelden de gedragsregels van de universiteit;
 • kun je een campuskaart aanvragen. Hiermee krijg je o.a. toegang tot gebouwen op de campus. 

Rechten en plichten

 • Voor de genoemde periode ben je verzekerd voor ongevallen op grond van een door de Radboud Universiteit afgesloten ongevallenverzekering. Deze verzekering dekt onder meer het ongevallenrisico tijdens de werkzaamheden en tijdens de (kortste) route van huis naar de universiteit en andersom. Tijdens de uitvoering van je werkzaamheden ben je meeverzekerd in de aansprakelijkheidsverzekering van de Radboud Universiteit; 
 • Je informeert over voorgenomen publicaties die verband houden met jouw werkzaamheden bij de Radboud Universiteit. Dit geldt voor publicaties in welke vorm dan ook, van print tot sociale media;
 • Alle rechten van intellectueel eigendom op door jou ontwikkelde producten, werken en/of diensten behoren toe aan de Radboud Universiteit, tenzij anders overeengekomen;
 • Je bent verplicht tot geheimhouding van informatie waarvan je vertrouwelijk kennisneemt, of waarvan je het vertrouwelijke aspect redelijkerwijs kunt vermoeden;
 • Het is verboden om de naam van de Radboud Universiteit en/of van cliënten van de Radboud Universiteit te gebruiken voor eigen commerciële en/of promotionele doeleinden.