Gratificatie

Bijzondere prestatie

Voor een bijzondere prestatie kun je een gratificatie krijgen. Het gaat dan in het algemeen om arbeidsprestaties die aanmerkelijk uitgaan boven hetgeen normaal gesproken van jou wordt verwacht. De gratificatie bestaat uit een bedrag dat bruto wordt uitgekeerd. 

Dienstjubileum

Heb jij 25, 40 of 50 jaar diensttijd opgebouwd, dan heb je recht op een gratificatie. Ook onderbroken diensttijd telt mee. Als diensttijd geldt alle diensttijd die je hebt doorgebracht bij een werkgever die was of is aangesloten bij de Stichting Pensioenfonds ABP.

Diensttijd Radboud Universiteit

Als je bij meerdere werkgevers hebt gewerkt die aangesloten waren/ zijn bij het ABP dan moet je zelf bijhouden wanneer je de diensttijd van 25, 40 of 50 jaar bereikt. Laat dit vervolgens op tijd weten aan je HR-medewerker. De universiteit beschikt alleen over de gegevens van het dienstverband hier en niet over gegevens van een vorige werkgever. 

Diensttijdoverzicht

Om in aanmerking te komen voor een gratificatie heeft de universiteit een diensttijdoverzicht nodig. Deze kun je opvragen bij het ABP(verwijst naar een andere website). Indien niet alle relevante diensttijd op het overzicht is vermeld dien je kopieën te overleggen van arbeidsovereenkomsten bij die werkgevers, die aangesloten waren/ zijn bij het ABP.

Hoogte gratificatie

De gratificatie bedraagt 70% van het maandelijkse loon bij een 25-jarig dienstjubileum en 100%van het maandelijkse loon bij een 40- en 50-jarig dienstjubileum.

Bij beëindiging van je dienstverband als gevolg van reorganisatie of blijvende arbeidsongeschiktheid van 80% of meer, ontvang je  een evenredig deel van de gratificatie als het jubileum binnen vijf jaar na beëindiging van het dienstverband en voor de AOW-gerechtigde leeftijd zou zijn bereikt.